Stora skolgatan avstängd på grund av reparationsarbete i vattenledningsnätet

Reparationsarbetet av den vattenläcka som uppkom under helgen medför störningar i både trafik och vattenleverans. Berört område är stora skolgatan i höjd med arvidsgårdsgatan/villagatan vilket medför att stora skolgatan kommer att vara avstängd.

Reparationsarbetet beräknas pågå till måndag eftermiddag.

Tillgång av vatten under tiden kommer i form av att en vattenkärra ställs ut på gräset vid korsningen stora skolgatan/villagatan.