Störning av vattenleverans i Remmene 2021-03-30

Planerad utbyggnad av vattenledningsnätet  kommer att ske tisdagen den 30 mars. Det kan förekomma störningar i vattenleveransen under dagen, förbered dig genom att spola upp vatten för eventuella wc-besök samt fyll karaffer/flaskor med dricksvatten. De fastigheter som blir mest berörda kommer få en lapp med information i postlådan. Efter arbete med ledningsnätet kan det förekomma luft samt missfärgning i vattnet, spola så ska det försvinna inom kort.