Störning i dricksvattenleveransen del av Hudene

Herrljunga Vatten AB utför ledningsarbete i närheten av Hudene bro. Imorgon tisdag den 7 maj kommer dricksvattnet från den gamla kiosken och upp mot Filips väg samt även de fastigheter på södra sidan om bron (på samma sida som kyrkan) att stängas av. Avstängningen sker tidigast kl 09. Arbetet förväntas gå relativt snabbt men allt kan hända när arbete sker i ledningsnätet. Förbered er genom att fylla karaffer med vatten för matlagning samt hinkar med vatten för eventuella wc-besök.  Efter ett ingrepp kan vattnet upplevas bubbligt eller brunt, spola tills vattnet blir klart igen.