Störning i Harabergsområdets vattenleveransen under förmiddagen

Boende i Harabergsområdet kan uppleva störningar i dricksvattenleverans under förmiddagen. Anledningen är ombyggnationer i nätet för anslutning av nya Hagen.