Störning i vattenförsörjningen, Prästgårdsgatan.

Det kommer bli störningar i vattenleveransen under förmiddagen idag 2021-08-25 på Prästgårdsgatan.

Vattnet kan uppfattas grumligt efter ett ingrepp i ledningsnätet, spola tills vattnet blir klart.