Störning i vattenleveransen – Hjältes Väg

Arbete i dricksvattenledningsnätet vid Hjältes Väg i Ljung. Reparationsarbete påbörjas torsdagen den 23-05-04. Störningar i dricksvattenleveransen kommer att ske i närområdet av läckan.

Efter arbete i vattenledningsnätet kan vattnet upplevas missfärgat och att det kan finnas luft i ledningen, spola tills vattnet blir klart.