[KLAR] Störningar i fjärrvärmeleveransen – Vegagatan, Berguvsgatan m. fl.

Under tisdagen den 25 oktober 2022 utförs arbeten i fjärrvärmenätet på Villagatan.

Dessa kommer medföra störningar i värmeleveransen. Vi arbetar för att göra avbrottet så kort som möjligt.

Berörda gator:

  • Berguvsgatan
  • Friggagatan
  • Kometgatan
  • Stora Skolgatan
  • Vegagatan
  • Villagatan