Störningar i vattenleveransen Annelund

Under dagen kommer störningar i vattenleveransen förekomma på grund av tidigare lågnivå i vattentornet. Problemet är avhjälpt. Störningarna yttrar sig i flagor och missfärgning vilka kan förekomma i vattnet till följd av den tidigare lågnivån. Vattnet är fortfarande tjänligt. Vid problem, spola tills vattnet i kranen blir rent.