Störningar i vattenleveransen i Hasselbacken samt del av Knipevägen

Vattenläcka konstaterad på IMI´s parkering. Arbete att åtgärda läckan börjar onsdag 2024-01-10.

Framförallt kommer följande adresser uppleva störningar i dricksvattenleveransen.

Knipevägen 13-19 & 26-32

Hasselbacken 2-12.

Vid arbete i ledningsnätet kan allt hända och det kan innebära att ett större område kan komma att uppleva störningar.

Förbered er genom att fylla upp vatten i karaffer för matlagning samt hinkar med vatten för eventuella wc-besök. Efter att läckan är lagad kan vattnet upplevas som grumligt eller bubbligt, spola tills vattnet åter är klart.