Störningar i vattenleveransen i Annelundsområdet

På grund av driftproblem kan det under dagen förekomma luftstötar och eventuellt grumligt vattnet i Annelundsområdet.