Störningar i vattenleveransen i Harabergsområdet med omnejd

Ett akut problem har uppkommit i vattennätet vid Haraberget vilket orsakar störningar i området under eftermiddagen. Reparationsarbete pågår och vi försöker att lösa problemet så fort som möjligt.