Störningar i vattenleveransen i Hudene

Vi håller på med ett byte av en vattenventil och avbrottet var planerat till 14:00 men då grävningen gick bättre än väntat har vattnet stängts av tidigare.

Vattnet väntas åter inom någon timma.