Vidare störningar i vattenleveransen i Källeryd

Efter gårdagens (22-01-13) uppkomna bekymmer i samband med driftåtgärder i vattenverket har det idag tillkommit ett annat bekymmer som medför att det kan förekomma störningar i vattenleveransen under dagen. Vi arbetar så snabbt vi kan för att lösa problemet.