Störningar i vattenleveransen i området kring Harabergsgatan under fredag 29 oktober.

På grund av en åtgärd i vattenledningsnätet kan det förekomma störningar i vattenleveransen i området kring Harabergsgatan under fredag den 29 oktober.