[Klart] Störningar i vattenleveransen kring kommunhuset och hemgården

Vi kommer att genomföra en ledningsreparation under dagen och det kommer att uppkomma störningar i vattenleveransen kring kommunhuset och hemgården.
Ingreppet görs med början 10:00 och beräknas vara färdigt under eftermiddagen.

En vattenkärra är nu utställd vid Entrén till Hemgården på Gustavsbergsgatan.