Störningar i vattenleveransen på Ringvägen i Herrljunga

Boende på Ringvägen i Herrljunga kan uppleva något reducerat tryck i vattenleveransen. På grund av ett litet läckage har vi varit tvungna att strypa vissa ventiler vilket medför något lägre tryck. Reparationsarbetet här är något problematiskt så detta kommer att genomföras på måndag 20 sept.

Vid frågor eller problem ring vår beredskap: 0706-404024