Störningar i vattenleveransen vid Ekevägen

På grund av vissa problem som uppkommit i samband med gårdagens vattenläcka vid Ekevägen behöver vi genomföra vissa åtgärder i ledningsnätet under dagen.
Detta kommer att orsaka vissa störningar i området. Arbetet beräknas vara färdigt i eftermiddag.