[Klart] Störningar i vattennätet kring furulundsområdet

Den vattenläcka som uppkom tidigt under lördagsmorgonen är nu under kontroll. Omständigheterna medför att vi kommer att åtgärda läckan under måndagen i veckan som kommer. Vi är tvungna att stänga av ett större område vilket medför större problem under en helg än en vardag.

I nuläget har vi strypt ledningsnätet för att begränsa läckaget och samtliga abonnenter ska ha tillgång till vatten dock till reducerat tryck.

Vattenkärran står kvar vid korsningen till Furustigen och kommer att göra så helgen ut.