[Klart] Störningar vattenleveransen i Remmene

På grund av en vattenläcka har vi störningar i vattenleveransen i Remmene. Felsöknings- och reparationsarbete pågår.