[Klart] Strömavbrott 2015-12-29: Trollberget, Kärtared och Lindåsen

Vid besiktning har vi hittat en skadad isolator som behöver bytas. Därför görs ett planerat strömavbrott tisdag 2015-12-29 mellan kl 13.30 och ca kl 15.00. Berörda abonnenter aviseras per telefon. Strömavbrottet kommer att påverka vattenverket i Hudene. Ledningar och anläggningar ska betraktas som spänningsförande även under avbrottstiden.