[KLART] Strömavbrott del av Herrljunga tätort samt Remmene

På grund av en avgrävd kabel har vi strömavbrott i del av Herrljunga tätort samt, genom misstänkt följdfel, även på landsbygden mot Remmene. Felsökning pågår.

Uppdatering 2020-06-04 klockan 15:00
Strömmen är åter i Herrljunga efter omkopplingar i högspänningsnnätet. Vi har fortsatt fel i Eggvena mellan Luttorp och Skogvaktaregården. Felet kommer ta flera timmar att laga då det inte finns några omkopplingsmöjligheter.
Prognosen är att felet är åtgärdat 19:00 i kväll.

Uppdatering 2020-06-04 klockan 18:30

Reparation slutförd, nu skall alla ha strömmen åter.