[Klart] Strömavbrott Grude

Stationen är nu provisoriskt lagad. Byte av station påbörjas v30.

En lantbruksmaskin har kört på transformatorstationen i Grude och orsakat strömavbrott. De flesta kommer att få strömmen åter c:a 14.00 medan de boende i Grude får vänta tills stationen är provisoriskt lagad under eftermiddag / kväll.