[KLAR] Strömavbrott i delar av Herrljunga

[KLART] Strömavbrottet i delar av Herrljunga orsakades av ett kabelfel i högspänningsnätet. Felsträckan är lokaliserad och alla kunder har strömmen åter via omkopplingar i nätet. Lokalisering av exakt felställe och reparation påbörjas omgående och återgång till normalt driftläge beräknas kunna ske utan ytterligare avbrott.