Strömavbrott i Ljung och Annelund

[KLART] Orsaken till avbrottet var ett kabelavslut på en högspänningskabel i en transformatorstation på Industrivägen. Efter omkopplingar och sanering av delar av stationen är nätet nu åter idrift.