Strömavbrott Ljung med omnejd

Ett fel i Vattenfalls regionnät utanför Borås orsakade strömavbrott för alla kunder som matas från Regionnätsstationen i Ljung.