Strömavbrott Ljung 2014-10-30

Strömavbrottet i Ljung orsakades av en skada på högspänningskabel i Hov.
Skadan är åtgärdad.