[Klart] Strömavbrott Remmene

Ett kabelfel har konstaterats i anslutningen till Holmen. Reparationsarbete pågår.