[KLART] Strömavbrott Vedumsvägen-Fåglavik-Källeryd med omnejd

Alla kunder har nu strömmen åter. Snötyngda ledare har orsakat kortslutning på luftledning.
(Snödjup 38 cm i Kåryd, kl 20:00)