Strömavbrott ”Stormen Egon”

Slutrapport och sammanfattning av läget Torsdag 2015-01-15:

Alla kunder har el (sen eftermiddag måndag 2015-01-12)
Besiktning och röjning av hela luftledningsnätet pågår och beräknas slutföras denna vecka.
Reparationsarbeten och återställning av provisoriska reparationer tar nu vid.
Under denna tid kan vissa reparationer kräva strömavbrott. Vi ber om överseende med de problem detta kan medföra.

Sammanfattning av läget söndag kväll 2015-01-11:

Reparationsarbeten har pågått hela dagen och flertalet abonnenter har nu fått strömmen tillbaka. Strömavbrott kvarstår dock i Kåryd, Marielund, Osmad och Emyhill. Arbete pågår under sena kvällen/nattenför att åtgärda strömavbrottet i Kåryd. Övriga kommer att åtgärdas under morgondagen.
Under de närmaste dagarna kan det förekomma kortare strömavbrott när vi återstället tillfälliga kopplingar eller åtgärder i elnätet.
Vi ber alla drabbade om överseende med det inträffade. Saknar du ström och inte bor på någon av platserna som räknats upp ovan så är vi tacksamma om du meddelar oss via jourtelefon 0706-22 99 26 eller 0513-220 40 under kontorstid.

Tidigare rapportering:

Vi har varit bemannade under hela kvällen/natten och utfört de arbeten som varit möjliga. Vi utför omkopplingar och grovlokalisering av fel. Felsökning och reparation i mörker och storm är ej möjlig. Vi kraftsamlar för effektiva reparationer så snart vädret tillåter.

Fellogg…

8. KLART Vesene – Ornunga – Asklanda, omkopplingar utförda för att begränsa drabbat område. Kvarstående fel mellan Kärret och Horsared samt Marstorp.

7. KLART,Fröstorp – Ölanda – Lövsjö – Ollestad har strömavbrott, vi kommer att utföra omkopplingar för att begränsa drabbat område.

6. KLARTSäm -Vimle – Skölvene har strömavbrott, vi kommer att utföra omkopplingar för att begränsa drabbat område.

5. KLART Vattenfalls station i Herrljunga drabbades av avbrott, Fel på Vattenfalls ledning mellan Herrljunga och Ljung. (Utom vår kontroll)

4. KLART Molla har strömavbrott, vi kommer att utföra omkopplingar för att begränsa drabbat område. Kvarstående fel mot Marielund

3.KLART Vedumsvägen-Fåglavik-Källeryd-Källunga-Skölvene har nu strömavbrott. Vi utför omkopplingar för att begränsa drabbat område. Kvarstående fel Kåryd.

2.KLART, Lokat fel också i transformatorstationen i Hägdene. En ventilavledare måste bytas, varvid  ytterligare några fler abonnenter i Håkentorp/Hägdene får ett kortare strömavbrott. Felet beräknas avhjälpt vid 9-tiden i kväll.

1. KLART, Strömavbrott på Vimle-ledningen. Felet är nu begränsat till området Lövsjö-Kläckene-Ollestad
En lina har gått av och ligger på backen vid Kläckene. Vi förbereder alternativa matningar via provisorisk kabel.
Strömmen beräknas åter vid 8-tiden i kväll.