Tillfälliga störningar i området kring Armaturvägen och Boråsvägen

Ett ingrepp i vattenledningsnätet medför mindre störningar i vattenleveransen i området kring Armaturvägen och Boråsvägen. Arbetet bedöms pågå under torsdag förmiddag.