Uppdatering: Kranvatten i Remmene

Bytet av provtagningsventil löste inte problemet. Därför har vi sedan igår kväll försett vattenverket med tjänligt vatten från tank och har under dagen kunnat göra en omfattande rengöring och klorering av verkets samtliga komponenter.

Under morgondagen ska verket spolas igenom samt att nya prover tas ut. Under tiden så sker leverans som vanligt via vattenkran hos abonnent men kokrekommendationen kvarstår då det inte kan uteslutas att bakterier finns kvar i ledningsnätet. Nästa uppdatering sker imorgon kl 15:00.