Uppdatering: Kranvatten i Remmene åter tjänlig

Vi upprätthåller nu en säker reservdrift genom att förse vattenverket med vatten ur tank. Analys av vattnet ur tank och på utgående vatten från vattenverket visar ingen indikation på bakterieförekomst. Därför upphäver vi den tidigare rekommendationen om kokning.

Vi återkommer med mer information så snart vi har fler undersökningsresultat och därmed tillräckligt beslutsunderlag för att kunna återgå till ordinarie vattenförsörjning.