Uppdatering: Kranvattnet i Remmene

Vi har nu fått analysresultaten från gårdagens vattenprov. Resultaten visar att vattnet åter är tjänligt. Troligen uppkommer felet i samband med provtagning. Därför kommer vi att bygga om provtagningsventilen på måndag och upprepa provtagningen. I mellantiden vill vi som en försiktighetsåtgärd fortsatt rekommendera att vattnet kokas enligt den anvisning som delats ut i postlådorna, alternativt hämtas i den uppställda vattenkärran på stationsplan i Remmenedal. Vi ber alla berörda om överseende med det inträffade och återkommer med uppdaterad information senast kl 15.00 på tisdag 3 november när vi fått nya provsvar.