Uppdatering vattenläcka i Herrljunga tätort

Vattenläckan i Herrljunga tätort är hittad och sektionerad. Endast ett fåtal abonnenter på Östergårdsgatan är för närvarande berörda.
Trycket skall vara återställt i nätet men luftstötar och grumligt vatten kan förekomma. Det kan ev bli något lägre tryck/flöde i Öltorps industriområde samt i Vreta.

Reparationsarbetet pågår och beräknas vara färdigt under dagen.