Uppdatering vattenläget i Fåglavik

Ett vattenprov har tagits ut och skickats på analys men då svar på detta tar några dagar kvarstår rekommendationen att koka vattnet.
Under tiden kommer den stora tanken med dricksvatten stå kvar på befintlig plats och den lilla dricksvattenkärran kommer att återplaceras vid trekanten.

Trycket har på sina håll inte helt återställts och vi håller på att undersöka problemet med detta.

Vattnet kan fortfarande se lite grumligt ut på sina håll och det beror med störst sannolikhet på att all luft inte har försvunnit från ledningsnätet. Även en viss rödaktig färg kan förekomma och det beror på utfällt järn.

Uppdateringar sker vid tillkommande information.