Vägen vid Haraberget avstängd under 24 och 25 april pga VA-arbeten

Vägen utanför entren till hembygdsparken är uppgrävd för VA-arbeten under 24 och 25 april vilket försvårar framkomligheten.

Cykelvägen via skogsgatan är öppnad för trafik.