[Klart] Vattenläcka Andregatan

En vattenläcka har uppstått under torsdagskvällen vid korsningen Arvidsgårdsgatan – Andregatan. Sektioneringsarbete pågår, boende på Andregatan kommer uppleva reducerat tryck i kranen under kvällen och natten. Reparationsarbetet kommer påbörjas under fredagen. Gatan kommer att stängas av för genomfart under reparationsarbetet.