[KLART] Vattenläcka Annelund Hasselbacken

Vattenläcka vid Hasselbacken i Annelund. Ledningen har under onsdagskvällen strypts för att reducera läckan och kunder i området kan uppleva reducerat tryck och flöde i kranen.

Reparationsarbete påbörjas torsdagen den 22-08-25. Störningar i dricksvattenleveransen kommer att ske i närområdet av läckan. Det kommer även vara begränsad framkomlighet på gatan.

Efter arbete i vattenledningsnätet kan vattnet upplevas missfärgat och att det kan finnas luft i ledningen, spola tills vattnet blir klart.