*KLAR* Vattenläcka Fåglavik

Under tisdagen den 4 april 2023 kommer det ske störning i vattenleveransen i Fåglavik, boenden som drabbas har fått brev i brevlådan. Det är en vattenläcka som ska åtgärdas. Vid arbete med dricksvattenledningsnätet kan det uppkomma oplanerande händelser varvid ett större område kan komma att behöva stängas av.

Vattenkärra med dricksvatten kommer att ställas ut på torget. De boenden som fått lappar kan förbereda sig genom att spola upp en hink med vatten för eventuella WC-besök samt fylla upp karaffer med vatten för matlagning. Efter att arbete i ledningsnätet har skett kan det uppstå luft i systemet, spola tills det blir klart vatten.