[Klart] Vattenläcka Hudene

Ett ledningsbrott har orsakat en vattenläcka i Hudene. Detta medför störningar i vattennätet under dagen då reparationsarbete pågår.