[Klart] Vattenläcka i Ljung

Vattenläckan vid Bladvägen och Zetterblads väg är lagad.

Vattnet på den västra sidan av järnvägen kan vara något grumligt men vi spolar ledningsnätet efter bästa förmåga.