Vattenläcka i västra Remmene

Under torsdagseftermiddagen uppstod en vattenläcka i västra Remmenedal. Läcksökning har pågått under eftermiddagen utan resultat och fortsätter under fredagen.

I nuläget är Remmenedals västra del utan vatten. En vattenkärra finns utställd vid gjuteriet där berörda abonnenter kan hämta dricksvatten.

 

Uppdatering 20230728 kl 16:15

Läcksökning har pågått under fredagen – tyvärr fortsatt utan resultat. Antalet berörda abonnenter är således oförändrat. Lokaliseringsarbete fortsätter nästa vecka.

 

Uppdatering 20230729 kl 10:28

Provisoriskt vatten är utdraget till samtliga abonnenter utom en. Då den provisoriska ledningen har en mindre dimension än den ursprungliga kan trycket i kranen varierar beroende på förbrukning hos övriga.

 

Uppdatering 20230731 kl 12:25

Samtliga abonnenter har provisoriskt vatten tills vidare. Trycket i kranen kan variera med förbrukningen.