Vattenläcka – Knipevägen

Vattenläcka vid Knipevägen (mot Hasselbacken) i Annelund. Reparationsarbete påbörjas torsdagen den 22-09-01. Störningar i dricksvattenleveransen kommer att ske i närområdet av läckan. Det kommer även vara begränsad framkomlighet på gatan.

Efter arbete i vattenledningsnätet kan vattnet upplevas missfärgat och att det kan finnas luft i ledningen, spola tills vattnet blir klart.