[Klart] Vattenläcka Ljungholmen Hudene

Störningar i vattenleveransen berör tre privatbostäder och två företag. Vattentankar ordnas vid behov i samråd med berörda.