*KLAR* Vattenläcka på Bitternavägen i höjd med Gamla Alingsåsvägen 9

Uppdatering: Vattenläckan är nu åtgärdad och vattnet kommer att släppas på inom kort!

Konstaterad vattenläcka på Bitternavägen (väg1921) i höjd med Gamla Alingsåsvägen 9 , arbete påbörjas omgående. Störningar i vattenleverans samt trafik kan förkomma.