[Klart] Vattenläcka vid korsningen Åsgatan – Stora skolagatan

Under kvällen har arbetsförberedande åtgärder påbörjats och reparationsarbetet startar under morgondagen. Boende i området kommer drabbas av störningar i vattenleveransen under denna tid. Vissa störningar i trafiken kommer även att förekomma i form av omdirigering. Under reparationsarbetet har vi placerat ut en vattenkärra där boende kan hämta dricksvatten. Arbetet beräknas vara utfört under fredagen.