Vattnet åter drickbart i Fåglavik

Det prov som togs förra veckan har nu analyserats och inga bakterier påträffades.
Vattnet är därmed återställt till drickbart skick.