VIKTIG INFO: Kranvattnet i Remmene ska kokas

Vi har hittat koliforma bakterier i vårt vattenverk i Remmene vilket medför att vi rekommenderar kokning av vattnet medan vi spårar orsaken till problemet. Anvisning för kokning hittar du här: Kokningsanvisning. Informationen som delats ut till berörda abonnenter hittar du här: Kokningsrek_Remmene_20151030

En vattenkärra ställs ut vid stationsplan i Remmenedal. Totalt är 27 abonnenter berörda. Vi återkommer med mer information på vår hemsida senast kl 15:00 idag. Rekommendationen om kokning gäller tills dess vi meddelar något annat.