Elhandel
Elhandel
Elproduktion
Elproduktion
IT-tjänster
IT-tjänster
El-/Energiteknik
El-/Energiteknik
Fjärrvärme
Fjärrvärme
Elnät
Elnät
Vatten och avlopp
Vatten och avlopp

Vi är en lokal aktör

Välkommen till ditt lokala företag inom infrastruktur. Vi startade 1906 med elektrifieringen av Herrljunga och har sedan dess byggt upp verksamheter inom el, värme och stadsnät. I dotterbolaget Herrljunga Vatten tillhandahåller vi vatten- och avloppstjänster i kommunen. Vi är även engagerade i förnybar elproduktion från sol, vind och vatten samt energilager.

Välkommen till oss!