Driftstörningar

Störningar i vattenleveransen på Ringvägen i Herrljunga

Boende på Ringvägen i Herrljunga kan uppleva något reducerat tryck i vattenleveransen. På grund av ett litet läckage har vi varit tvungna att strypa vissa ventiler vilket medför något lägre tryck. Reparationsarbetet här är något problematiskt så detta kommer att genomföras på måndag 20 sept.

Vid frågor eller problem ring vår beredskap: 0706-404024

Planerat avbrott i vattenleveransen 10/9-21 – Tornvägen

På grund av underhållsarbete i vattenledningsnätet kommer det att bli störningar i vattenleveransen under fredagen den 10 september 2021. Arbetet förväntas fortgå under förmiddagen.

Det du som boende kan göra är att tappa upp vatten i hink för toalettbesök (om nödvändigt) samt fylla på karaffer med vatten för att kunna sätta på kaffet och dylikt.

Vattnet kan upplevas grumligt efter ett ledningsarbete, spola kranarna en stund tills det blir rent.

Störning i vattenförsörjningen, Prästgårdsgatan.

Det kommer bli störningar i vattenleveransen under förmiddagen idag 2021-08-25 på Prästgårdsgatan.

Vattnet kan uppfattas grumligt efter ett ingrepp i ledningsnätet, spola tills vattnet blir klart.

 

Vattenläcka vid Hemgården

En vattenläcka har uppkommit vid Hemgården och störningar kan förekomma i området med omnejd.

Reparationsarbetet pågår under förmiddagen.

Vattenläcka vid Haraberget

På grund av en vattenläcka vid Haraberget kan det förekomma störningar i vattenleveransen i området med omnejd under eftermiddagen. Vi arbetar för att åtgärda problemet så fort vi kan.

Akut vattenläcka vid Laggaredammen

En större akut vattenläcka har uppkommit vid Laggaredammen och vi behöver stänga ett större område. Störningar i vattenleveransen berör Ölltorp industriområde och Vreta.

Vi arbetar så fort vi kan!!!

Strömavbrott i Ljung och Annelund

[KLART] Orsaken till avbrottet var ett kabelavslut på en högspänningskabel i en transformatorstation på Industrivägen. Efter omkopplingar och sanering av delar av stationen är nätet nu åter idrift.

 

Uppdatering kl 16 2021-04-07 – Vattenläcka vid Arvidsgårdsgatan i höjd med Ringvägen och Andrégatan

Störningar i vattenleverans kommer även ske imorgon torsdag den 8 april. Förbered er gärna genom att fylla upp hinkar för eventuella  wc-besök samt fyll karaffer med vatten för dricksvattenändamål. Vattnet kommer släppas på under onsdag eftermiddag för att sedan stängas ca 07 imorgon.

Det har under förmiddagen uppkommit en vattenläcka vid Arvidsgårdsgatan i höjd med Ringvägen och Andrégatan. Det kan förekomma störningar i vattenleveransen i området med omnejd.

Vattenkärra är utplacerad vid lekplatsen jämte Arvidsgårdsgatan.

KLART – Fel på Fåglavikslinjen

Strömavbrott Vreta, Fåglavik, Källeryd med omnejd, Felet lokaliserat till Kvarnvägen i Herrljunga.

Alla skall nu ha strömmen tillbaka.

Störning av vattenleverans i Remmene 2021-03-30

Planerad utbyggnad av vattenledningsnätet  kommer att ske tisdagen den 30 mars. Det kan förekomma störningar i vattenleveransen under dagen, förbered dig genom att spola upp vatten för eventuella wc-besök samt fyll karaffer/flaskor med dricksvatten. De fastigheter som blir mest berörda kommer få en lapp med information i postlådan. Efter arbete med ledningsnätet kan det förekomma luft samt missfärgning i vattnet, spola så ska det försvinna inom kort.

Störning i vattenleverans på Ekevägen 2021-03-29

Till följd av en vattenläcka kommer störningar ske i vattenleveransen under måndagen den 29 mars för vissa fastigheter på Ekevägen i Herrljunga.

De fastigheter som blir mest berörda kommer få en lapp med information i postlådan. Vattenkärra med dricksvatten ställs ut.

Efter arbete i ledningsnätet kan det förekomma luft i systemet samt missfärgning av vatten, spola tills det blir klart.

Lukt av klor – Remmene

Efter rengöring av reservoarer i Remmene vattenverk har klor använts för att desinficera ytor. Lukt kan förekomma efter en sådan rengöring. Spolning pågår för att undvika för mycket lukt.

Strömavbrott Herrljunga-Hudene

Delar av östra Herrljunga samt Hudene har haft strömavbrott under förmiddagen orsakat av en gren på ledningen mellan Kvarnvägen och Materialvägen.

Vattenläcka Knipevägen

Konstaterad vattenläcka på Kniepvägen i Annelund, arbetet är påbörjat med nedtagning av träd idag onsdag (20210303), imorgon torsdag (20210304) kommer avbrott i vattenleveransen att ske  på Knipevägen samt delar av Falköpingsvägen.

Det du som boende kan förbereda är att tappa upp vatten i hink för toalettbesök (om nödvändigt) samt fylla på karaffer med vatten för att kunna sätta på kaffet och dylikt.

Vattnet kan upplevas grumligt efter ett ledningsarbete, spola kranarna en stund tills det blir rent.

Avbrott Herrljunga

Vattenfall har haft problem i regionnätet som orsakat avbrott i Herrljunga med omnejd.

Vi bedömer nätet stabilt nu.

Vattenleveransen igång igen i Källeryd

Vattenläckan är konstaterad och vattnet sektionerat så nu är vattnet påsläppt i Källeryd igen.

Tidigare: ” Utgående vatten från Källeryd är avstängt och läcksökning av vattenläcka är påbörjad.

Tank med dricksvatten är på väg ut, placeras vid infart till vattenverket.”

Hudene – avbrott i vattenleveransen

Uppdatering kl 14:49 En läcka är hittad och bortkopplad från ledningsnätet. Vattentrycket är under uppbyggnad i ledningarna men det kan förekomma luftbubblor och missfärgningar i vattnet på grund av rost etc som släppt från ledningarnas insidor. Vattnet är ofarligt att dricka men det rekommenderas att man spolar till dess bubblor och missfärgningar har försvunnit.

På grund av misstänkt vattenläcka är det för närvarande avbrott i vattenleveransen i Hudene. Felsökning pågår och vi återkommer med uppdaterad information löpande.