Driftstörningar

Strömavbrott Ljung med omnejd

Ett fel i Vattenfalls regionnät utanför Borås orsakade strömavbrott för alla kunder som matas från Regionnätsstationen i Ljung.

Kontoret stängt för icke-nödvändiga besök

För att reducera risken för spridning av coronaviruset stänger vi från och med torsdag 19 mars vårt kontor på Mariedalsgatan för alla besök som inte är absolut nödvändiga. Vi är som vanligt tillgängliga på telefon och e-post. För information om åtgärder mot coronaviruset i Herrljunga hänvisas till kommunens hemsida.

[Klart] Strömavbrott Herrljunga

Uppdatering kl 08:35 – Alla abonnenter har strömmen tillbaka.

Delar av Herrljunga tätort drabbades under natten av ett strömavbrott. Felsökning pågår men flertalet abonnenter har nu fått strömmen tillbaka.

Störning i fibernätet

I området kring Skogsgatan/Hjortgatan i Herrljunga tätort förekommer just nu störningar i fibernätet efter att fiberkablar blivit avgrävda.

Arbetet klart 2020-02-12 17:00

Strömavbrott Herrljunga

KLART. Strömavbrottet i delar av Herrljunga tätort orsakades av ett kabelfel i högspänningsnätet. Alla kunder har strömmen åter efter omkopplingar.

Störning i vattenleveransen i Annelund

Vi har haft ett tekniskt bekymmer i Annelund under förmiddagen vilket medför störningar i vattenleveransen.

Problemet håller på att åtgärdas.

Reparationsarbete i vattennätet vid Stora Götgatan

Herrljunga Vatten AB genomför reparationsarbete i Stora Götgatan mellan korsningen St.Götgatan/Ängsgatan – Östra Parkgatan. Arbetet beräknas pågå från tisdag 26 nov till fredag 29 nov.
Denna del av Stora Götgatan kommer att vara avstängd för genomfart under tiden.

Det kan potentiellt även uppstå vissa störningar i vattenleveransen under arbetet.

Strömavbrott i Regionnätet

Alla kunder som matas från Vattenfalls station i Herrljunga drabbades av elavbrott under natten på grund av fel i regionnätet. Efter Vattenfalls omkopplingar har alla kunder nu elen åter.

 

Störning i värmeleveransen i Mörlanda

Under kvällen/natten mellan onsdag och torsdag vecka 43 planeras reparation på vår panncentral i Mörlanda. Detta kommer medför störningar i värmeleveransen.

Preliminärt avbrott i fjärrvärmeleveransen:

Avbrott onsdag, 2019-10-23 klockan 21.00 till torsdag, 2019-10-24 klockan 07.00.

Flyttas avbrottet kommer ny avisering att utgå med så god framförhållning som möjligt.

Anledningen till avbrottet är en läcka i vår panncentral.

Arbetet beräknas klart vid angiven tid, dock ber vi er ha överseende med eventuell avvikelse.

 

Vid frågor kontakta kundtjänst på tele. 0513-220 40 alternativt Jesper Karelius 0513-220 57 eller Thomas Bengtsson 0513-220 49. Ni når alltid fjärrvärme/VA-jouren på nummer 0706-40 40 24

 

Herrljunga den 21 oktober 2019

 

Jesper Karelius

Herrljunga Elektriska AB, Värme

Vattenläcka Andrégatan

Uppdatering: Vattenläckan är åtgärdad och vattnet är påsläppt.

I Söndags upptäcktes en vattenläcka på Andrégatan. Vattenleveransen är avstängd och vattenvagn är utplacerad mitt gatan. Arbetet förväntas vara klart under måndagen.

!!!Klass 2 i våra kriterier över vattenbesparingsåtgärder är etablerad fr.o.m. 1 juli!!!

Vattenbesparingsåtgärder (förklaring av kriterier):

Klass 1: Information om sjunkande vattennivåer vilket tyder på stundande torrperiod och att man kan tänka på att minska dricksvattenförbrukningen.

Klass 2: Uppmaning om att reducera dricksvattenförbrukningen så gott det går.

Klass 3: Bevattningsförbud. Förbud av div användning av dricksvatten!

Klass 4: Större restriktioner i dricksvattenförbrukningen!

Klass 5: Ransonering av dricksvatten!!!

Störning i vattenleverans Furulundsområdet 2019-07-01

Uppdatering: Vattnet är påsläppt igen. Det rinner vatten på Mossgatan, Risgatan och Grengatan för att spola ur systemet.

Under måndagen planeras åtgärder på vattenledning i Furulundsområdet på grund av vattenläcka. Arbetet planeras vara klart under dagen.

Är du hemma under tiden som vattnet stängs av kan du förbereda dig genom att spola upp vatten i hinkar och tillbringare.

Vattnet kan kortvarigt vara missfärgat efter en avstängning. Spola tills vattnet ser ut som vanligt igen.

Kort avbrott Herrljunga

Ytterligare ett kortare strömavbrott har inträffat i samband med underhållsarbete.
Arbetet som utförts innebär omkopplingar i högspänningsnätet för att smörja och motionera kopplingsapparater.
Varför detta orsakat strömavbrott är just nu oklart, men beror sannolikt på ett fel internt i en apparat.
Ytterligare felsökning pågår.

Kort strömavbrott i centrala Herrljunga

I samband med underhållsarbete bröts strömmen i centrala Herrljunga.
Orsaken var en krånglande högspänningsbrytare som skapade osymetri i nätet