Driftstörningar

Bevattningsförbud gäller från och med idag 2021-06-18

Med anledning av den värme som har kommit så ser vi en risk med vattentillförseln. Vi stärker därmed upp detta genom att införa bevattningsförbud fr.o.m. dagens datum.

Vi inför klass 3 i våra bestämmelser kring skyddsnivå vad gäller vattentillgång.

Följande gäller:

  • Förbud mot fyllning av pool och spa-bad
  • Förbud mot att bevattna grönytor med slang/vattenspridare (gräsmattor, blomland, eller annan växtlighet)
  • Förbud mot bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande
  • Förbud mot tvättning med högtryckstvätt (fordonstvätt, fasadtvätt eller liknande)

Vattenläcka vid Haraberget

På grund av en vattenläcka vid Haraberget kan det förekomma störningar i vattenleveransen i området med omnejd under eftermiddagen. Vi arbetar för att åtgärda problemet så fort vi kan.

Akut vattenläcka vid Laggaredammen

En större akut vattenläcka har uppkommit vid Laggaredammen och vi behöver stänga ett större område. Störningar i vattenleveransen berör Ölltorp industriområde och Vreta.

Vi arbetar så fort vi kan!!!

Strömavbrott i Ljung och Annelund

[KLART] Orsaken till avbrottet var ett kabelavslut på en högspänningskabel i en transformatorstation på Industrivägen. Efter omkopplingar och sanering av delar av stationen är nätet nu åter idrift.

 

Uppdatering kl 16 2021-04-07 – Vattenläcka vid Arvidsgårdsgatan i höjd med Ringvägen och Andrégatan

Störningar i vattenleverans kommer även ske imorgon torsdag den 8 april. Förbered er gärna genom att fylla upp hinkar för eventuella  wc-besök samt fyll karaffer med vatten för dricksvattenändamål. Vattnet kommer släppas på under onsdag eftermiddag för att sedan stängas ca 07 imorgon.

Det har under förmiddagen uppkommit en vattenläcka vid Arvidsgårdsgatan i höjd med Ringvägen och Andrégatan. Det kan förekomma störningar i vattenleveransen i området med omnejd.

Vattenkärra är utplacerad vid lekplatsen jämte Arvidsgårdsgatan.

KLART – Fel på Fåglavikslinjen

Strömavbrott Vreta, Fåglavik, Källeryd med omnejd, Felet lokaliserat till Kvarnvägen i Herrljunga.

Alla skall nu ha strömmen tillbaka.

Störning av vattenleverans i Remmene 2021-03-30

Planerad utbyggnad av vattenledningsnätet  kommer att ske tisdagen den 30 mars. Det kan förekomma störningar i vattenleveransen under dagen, förbered dig genom att spola upp vatten för eventuella wc-besök samt fyll karaffer/flaskor med dricksvatten. De fastigheter som blir mest berörda kommer få en lapp med information i postlådan. Efter arbete med ledningsnätet kan det förekomma luft samt missfärgning i vattnet, spola så ska det försvinna inom kort.

Störning i vattenleverans på Ekevägen 2021-03-29

Till följd av en vattenläcka kommer störningar ske i vattenleveransen under måndagen den 29 mars för vissa fastigheter på Ekevägen i Herrljunga.

De fastigheter som blir mest berörda kommer få en lapp med information i postlådan. Vattenkärra med dricksvatten ställs ut.

Efter arbete i ledningsnätet kan det förekomma luft i systemet samt missfärgning av vatten, spola tills det blir klart.

Lukt av klor – Remmene

Efter rengöring av reservoarer i Remmene vattenverk har klor använts för att desinficera ytor. Lukt kan förekomma efter en sådan rengöring. Spolning pågår för att undvika för mycket lukt.

Strömavbrott Herrljunga-Hudene

Delar av östra Herrljunga samt Hudene har haft strömavbrott under förmiddagen orsakat av en gren på ledningen mellan Kvarnvägen och Materialvägen.

Vattenläcka Knipevägen

Konstaterad vattenläcka på Kniepvägen i Annelund, arbetet är påbörjat med nedtagning av träd idag onsdag (20210303), imorgon torsdag (20210304) kommer avbrott i vattenleveransen att ske  på Knipevägen samt delar av Falköpingsvägen.

Det du som boende kan förbereda är att tappa upp vatten i hink för toalettbesök (om nödvändigt) samt fylla på karaffer med vatten för att kunna sätta på kaffet och dylikt.

Vattnet kan upplevas grumligt efter ett ledningsarbete, spola kranarna en stund tills det blir rent.

Avbrott Herrljunga

Vattenfall har haft problem i regionnätet som orsakat avbrott i Herrljunga med omnejd.

Vi bedömer nätet stabilt nu.

Vattenleveransen igång igen i Källeryd

Vattenläckan är konstaterad och vattnet sektionerat så nu är vattnet påsläppt i Källeryd igen.

Tidigare: ” Utgående vatten från Källeryd är avstängt och läcksökning av vattenläcka är påbörjad.

Tank med dricksvatten är på väg ut, placeras vid infart till vattenverket.”

Hudene – avbrott i vattenleveransen

Uppdatering kl 14:49 En läcka är hittad och bortkopplad från ledningsnätet. Vattentrycket är under uppbyggnad i ledningarna men det kan förekomma luftbubblor och missfärgningar i vattnet på grund av rost etc som släppt från ledningarnas insidor. Vattnet är ofarligt att dricka men det rekommenderas att man spolar till dess bubblor och missfärgningar har försvunnit.

På grund av misstänkt vattenläcka är det för närvarande avbrott i vattenleveransen i Hudene. Felsökning pågår och vi återkommer med uppdaterad information löpande.

Strömavbrott Molla-Od

Felet hittat i nätstationen Häla/Pedersgärde. Alla skall nu ha ström utom denna station. Reservkraft kommer att kopplas in och beräknas klar vid midnatt. Reparation planeras till måndag

Kort strömavbrott 2021-02-09

Herrljunga drabbades av ett kort strömavbrott under tisdagen.

Orsaken var en återinkoppling i Vattenfalls regionnät.

[KLAR] Ledningsarbete i vattennätet i Östergårdsgatan vid Östergården 12 dec

Den 12 december från kl 08:00 och framåt kommer ingrepp genomföras i vattennätet vilket kan orsaka störningar i vattenleveransen vid Östergården med omnejd.

Under arbetet kommer Östergårdsgatan att vara avstängd från korsningen Bitternavägen/Östergårdsgatan och ca 200 m in på Östergårdsgatan. Trafik leds om via gamla Alingsåsvägen och cykelvägen mellan Banvallen och Herrljunga Cider (karta samt skyltning finns på plats).

Vattenkärror kommer att vara utplacerade vid korsningen Åkerstigen/Åkergränd samt Östergårdsgatan vid Östergården.

Vi arbetar på så fort vi kan för att minimera störningar i vattenleveransen samt att öppna upp vägen så fort det går.

Vid frågor ring 0513-22055

Strömavbrott i Herrljunga med omnejd

[KLART] Strömavbrottet berodde på ett fel i Vattenfalls regionnät.
Efter kontakt med Vattenfalls driftcentral bedömer vi att risken för ytterligare avbrott på grund av detta fel är litet.