Driftstörningar

Strömavbrott Herrljunga

KLART. Strömavbrottet i delar av Herrljunga tätort orsakades av ett kabelfel i högspänningsnätet. Alla kunder har strömmen åter efter omkopplingar.

Störning i vattenleveransen i Annelund

Vi har haft ett tekniskt bekymmer i Annelund under förmiddagen vilket medför störningar i vattenleveransen.

Problemet håller på att åtgärdas.

Reparationsarbete i vattennätet vid Stora Götgatan

Herrljunga Vatten AB genomför reparationsarbete i Stora Götgatan mellan korsningen St.Götgatan/Ängsgatan – Östra Parkgatan. Arbetet beräknas pågå från tisdag 26 nov till fredag 29 nov.
Denna del av Stora Götgatan kommer att vara avstängd för genomfart under tiden.

Det kan potentiellt även uppstå vissa störningar i vattenleveransen under arbetet.

Strömavbrott i Regionnätet

Alla kunder som matas från Vattenfalls station i Herrljunga drabbades av elavbrott under natten på grund av fel i regionnätet. Efter Vattenfalls omkopplingar har alla kunder nu elen åter.

 

Störning i värmeleveransen i Mörlanda

Under kvällen/natten mellan onsdag och torsdag vecka 43 planeras reparation på vår panncentral i Mörlanda. Detta kommer medför störningar i värmeleveransen.

Preliminärt avbrott i fjärrvärmeleveransen:

Avbrott onsdag, 2019-10-23 klockan 21.00 till torsdag, 2019-10-24 klockan 07.00.

Flyttas avbrottet kommer ny avisering att utgå med så god framförhållning som möjligt.

Anledningen till avbrottet är en läcka i vår panncentral.

Arbetet beräknas klart vid angiven tid, dock ber vi er ha överseende med eventuell avvikelse.

 

Vid frågor kontakta kundtjänst på tele. 0513-220 40 alternativt Jesper Karelius 0513-220 57 eller Thomas Bengtsson 0513-220 49. Ni når alltid fjärrvärme/VA-jouren på nummer 0706-40 40 24

 

Herrljunga den 21 oktober 2019

 

Jesper Karelius

Herrljunga Elektriska AB, Värme

Vattenläcka Andrégatan

Uppdatering: Vattenläckan är åtgärdad och vattnet är påsläppt.

I Söndags upptäcktes en vattenläcka på Andrégatan. Vattenleveransen är avstängd och vattenvagn är utplacerad mitt gatan. Arbetet förväntas vara klart under måndagen.

!!!Klass 2 i våra kriterier över vattenbesparingsåtgärder är etablerad fr.o.m. 1 juli!!!

Vattenbesparingsåtgärder (förklaring av kriterier):

Klass 1: Information om sjunkande vattennivåer vilket tyder på stundande torrperiod och att man kan tänka på att minska dricksvattenförbrukningen.

Klass 2: Uppmaning om att reducera dricksvattenförbrukningen så gott det går.

Klass 3: Bevattningsförbud. Förbud av div användning av dricksvatten!

Klass 4: Större restriktioner i dricksvattenförbrukningen!

Klass 5: Ransonering av dricksvatten!!!

Störning i vattenleverans Furulundsområdet 2019-07-01

Uppdatering: Vattnet är påsläppt igen. Det rinner vatten på Mossgatan, Risgatan och Grengatan för att spola ur systemet.

Under måndagen planeras åtgärder på vattenledning i Furulundsområdet på grund av vattenläcka. Arbetet planeras vara klart under dagen.

Är du hemma under tiden som vattnet stängs av kan du förbereda dig genom att spola upp vatten i hinkar och tillbringare.

Vattnet kan kortvarigt vara missfärgat efter en avstängning. Spola tills vattnet ser ut som vanligt igen.

Kort avbrott Herrljunga

Ytterligare ett kortare strömavbrott har inträffat i samband med underhållsarbete.
Arbetet som utförts innebär omkopplingar i högspänningsnätet för att smörja och motionera kopplingsapparater.
Varför detta orsakat strömavbrott är just nu oklart, men beror sannolikt på ett fel internt i en apparat.
Ytterligare felsökning pågår.

Kort strömavbrott i centrala Herrljunga

I samband med underhållsarbete bröts strömmen i centrala Herrljunga.
Orsaken var en krånglande högspänningsbrytare som skapade osymetri i nätet

Störningar i vattenleverans i Vreta 23 april

Vattnet planeras att stängas av i Vreta-området tisdagen den 23 april 2019 kl 9-15. Syftet med avstängningen är att koppla in en nydragen ledning för att säkra upp vattenleveransen till Vreta. Är du hemma under tiden som vattnet stängs av kan du förbereda dig genom att spola upp vatten i hinkar och tillbringare.

Vattnet kan kortvarigt vara missfärgat efter en avstängning. Spola tills vattnet ser ut som vanligt igen.

[klar] Fel i Molla – Vesene med omnejd

Efter omkopplingar är strömmen åter till alla kunder. Trolig orsak är träd på ledningen mellan Lida och Ulfstorp. Denna ledningssträcka saknar kunder och kommer att felsökas i dagsljus.

[klart] Strömavbrott i Molla/Od med omnejd

Vid middagstid föll ett träd över en högspänningsledning i Bogared (Od) och orsakade strömavbrott.
Efter c:a 30 minuter var felet lokaliserat och åtgärdat . Alla kunder har nu strömmen tillbaks.

Planerad avstängning av vattenleveransen i Hudene 6 – 7 mars

Renspolning av vattennätet i Hudene.     

Pollex AB kommer under mars 2019 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Hudene på uppdrag av Herrljunga Vatten AB. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod
Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

 När och var?
Arbetet beräknas pågå under dagtid den 6 – 7 mars.

De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare dom dagar ni berörs av spolningen.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

VATTENKÄRRA FINNS NU UTSTÄLLD VID PARKERINGEN JÄMTE KYRKAN I HUDENE!!!

Ytterligare information lämnas av:
Tord Ottergren – 0513-22055