Driftstörningar

Störning i trafik – Hudene

Herrljunga Vatten AB samt en privat aktör kommer utföra ledningsarbete i Hudene. Arbetet kommer fram för allt innebära störningar i trafiken med trafikljusanordningar  och avspärrade körfält i nära anslutning till stenbron och den gamla kvarnen mitt i Hudene. Arbetet förväntas påbörjas den 7 april och sedan fortgå.

Är det några frågor vad gäller avstängningen kontakta 0513-220 40.

Avvikande elförbrukning på MinaSidor

Just nu kan vissa användare uppleva att MinaSidor visar orimlig eller ingen elförbrukning alternativt släpande eller saknade mätvärden några dagar tillbaka. Fakturering påverkas ej. Problemet beräknas vara åtgärdat i mitten av vecka 15.

Driftstörningar i telefonin

Vi upplever just nu störningar i telefonitjänsten vilket medför att vår telefonväxel kan vara otillgänglig.

Vid behov kan ni komma i kontakt med oss via info@el.herrljunga.se eller genom att besöka vår reception på Mariedalsgatan 3.

Vattenläcka i Södergatan

Det har uppkommit en vattenläcka vid Södergatan mellan Starsprings och Ledstångsfabriken som också är de enda direkt berörda i området.

Beroende på sektionering/reparationsarbete kan det även uppkomma störningar i områdets direkta omnejd.

Vi arbetar i vanligt ordning så snabbt vi kan!

[KLAR] Strömavbrott Remmene

[Uppdatering 2024-02-23 kl 11.19]
Alla kunder ska ha strömmen åter. Felet tros bero på nedblåst takplåt som har återfunnits under ledningen.

[2024-02-23 kl 09.07]
Strömavbrott i Remmene med omnejd. Felsökning pågår.

Störningar i vattenleveransen i Hasselbacken samt del av Knipevägen

Vattenläcka konstaterad på IMI´s parkering. Arbete att åtgärda läckan börjar onsdag 2024-01-10.

Framförallt kommer följande adresser uppleva störningar i dricksvattenleveransen.

Knipevägen 13-19 & 26-32

Hasselbacken 2-12.

Vid arbete i ledningsnätet kan allt hända och det kan innebära att ett större område kan komma att uppleva störningar.

Förbered er genom att fylla upp vatten i karaffer för matlagning samt hinkar med vatten för eventuella wc-besök. Efter att läckan är lagad kan vattnet upplevas som grumligt eller bubbligt, spola tills vattnet åter är klart.

 

Gatljusfel

Störning i den centrala automatiken som styr gatljuset. Felsökning pågår.

*Uppdatering* Störningar i dricksvattenleveransen – hela Remmene

Uppdatering Även idag onsdagen den 25 oktober kommer västra delen av Remmene att få störningar i dricksvattenleveransen.

 

I arbetet med att permanenta en tillfällig ledning i Remmene börjar nå sitt slut. Det innebär att tisdagen den 24 okt blir det störningar i Remmene dricksvattenleverans.

Hela Remmene kommer att drabbas, dock kommer det i den östra delen bli ett kortare avbrott. I den västra delen kommer arbetet ta längre tid, dock planeras det att vara åter till kvällen.

Förbered er gärna  genom att fylla på hinkar med vatten för eventuella WC-besök samt karaffer med dricksvatten till matlagning.

Vattenkärra står placerad vid gjuteriet.

Efter arbete i vattenledningsnätet kan vattnet upplevas missfärgat och att det kan finnas luft i ledningen, spola tills vattnet blir klart.

[KLAR] Strömavbrott Lida/Regionnät i södra Herrljunga

[KLART] Avbrottet orsakades av åska som skadade en ventilavledare i regionnätet.

Strömavbrott i södra delen av Herrljunga Kommun bl.a. Ljung, Annelund, Vimle, Eriksberg, Ornunga och Asklanda på grund av fel i regionnätet. Vattenfall har meddelat att felsökning pågår.

[Uppdatering 2023-10-14 kl 15.50]
Alla abonnenter ska ha strömmen åter.

Störning i vattenleveransen i Remmenedal

Ett problem med vattenleveransen i Remmenedal har uppkommit vilket gör att vattnet är begränsat i den västra delen av samhället.

Vattenkärra placeras vid cementgjuteriet inom kort.

Störningar i fjärrvärmeleveranserna Sveavägen

Under tisdagen 2023-10-03 utförs ledningsarbeten på fjärrvärmenätet på Sveavägen.

Arbetet förväntas pågå mellan kl 07:00 – 16:00.

Detta kommer medföra störningar i fjärrvärmeleveransen till en del av de boende på följande gator:

 • Stora skolgatan
 • Sveavägen
 • Storgatan

[KLAR] Störningar i fjärrvärmeleveransen Arvidsgårdsgatan med omnejd

 

Uppdatering 2023-09-15 kl 16:18:

Arbetena är nu avslutade och alla berörda skall ha återupprättad fjärrvärmeleverans.

———————————————————————————————————————-

Under fredagen 2023-09-15 utförs ledningsarbeten på fjärrvärmenätet på Sveavägen.

Arbetet förväntas pågå mellan kl 07:00 – 16:00.

Detta kommer medföra störningar i fjärrvärmeleveransen till en del av de boende på följande gator:

 • Stora skolgatan
 • Villagatan
 • Nygatan
 • Arvidsgårdsgatan
 • Andrégatan
 • Ringvägen
 • Triangelgatan
 • Sveavägen
 • Storgatan

Avstängning av Stora Skolgatan för all trafik v.36 och framåt

uppdatering 18 september

Nu kl 16:00 försvann vattnet av en oförutsedd händelse i korsningen Sveagatan.
de drabbade är adresserna:

 • Sveagatan 5
 • Sveagatan 8-14
 • Nygatan 8
 • Stora Skolgatan 7

Vattenkärra ställa ut vid Sveagatan 11.  Omprioriteringar görs i projektet och vi jobbar med att alla får vatten imorgon tisdag!

 


Uppdatering den 12 september.

Imorgon onsdagen den 13 september kommer störning i dricksvattenleveransen ske, de drabbade adresserna är primärt:

 • Sveagatan 1
 • Sveagatan 3
 • Sveagatan 5
 • Sveagatan 8-14
 • Nygatan 8
 • Storgatan 66-68
 • Stora Skolgatan 7

Följande adresser kan uppleva ett reducerat tryck efter ingreppet, hör av er i så fall till 0513-220 40 alternativt 072-5405552.

 • Sveagatan 5 och Sveagatan 8

Bor ni på eller i närheten av adresserna ovan kan det vara bra att förbereda er enligt nedan information.

 

uppdatering den 11 september.

Imorgon tisdag kommer störning i dricksvattenleveransen ske, de drabbade primärt är följande adresser:

Villagatan 9-14

Stora Skolgatan 12-16

Bor ni på eller i närheten av adresserna ovan kan det vara bra att förbereda er enligt nedan information.

Uppdatering den 6 september:

Imorgon  torsdag den 7 september kommer gatan att stängas av.

 

Herrljunga Vatten AB kommer från och med måndagen v.36 att stänga av Stora Skolgatan från Storgatan fram till korsningen Arvidsgårdsgatan/Stora Skolgatan. Planerat arbete med ledningsnätet kommer att utföras i korsningarna Sveagatan/Stora Skolgatan samt Villagatan/Stora Skolgatan. Tung trafik kommer hänvisas att köra över Stenunga/Falköpingsvägen mot Ringleden.

Boenden i området kan även påverkas av störning i dricksvattenleveransen.  Berörda i området kan förbereda sig genom att fylla upp hinkar med vatten för eventuella wc-besök samt med karaffer med vatten för matlagning. Planera dusch utanför arbetstid kl 7-16.  Planen är att vattnet inte ska vara borta någon längre period, oförutsedda händelser kan uppstå när arbete sker i ledningsnätet. Vattenkärra ställs ut om avbrottet i dricksvattenleveransen blir över natt. Vi ber om överseende för eventuella olägenheter.

Störning uppdateras kontinuerligt exempelvis vid en planerad vattenavstängning.

MinaSidor visar avvikande förbrukning

Efter en uppdatering kan MinaSidor visa en orimligt stor förbrukning alternativt släpande eller saknade mätvärden några dagar tillbaka. Detta kommer att rättas snarast. Ingen fakturering påverkas.

*Klar* Vattenläcka Andrégatan

Uppdatering: Vattenläckan är nu åtgärdad och boenden ska åter ha dricksvatten igen.

Vattenläcka konstaterad på Andrégatan, boenden i området kan komma uppleva reducerat tryck under eftermiddagen och natten. Vattenläckan planeras att åtgärdas under tisdagen den 29 augusti.  Boenden på Andrégatan kan förbereda sig genom att fylla hinkar med vatten för eventuella wc-besök samt fylla karaffer med vatten för eventuell matlagning.

Efter arbete i ledningsnätet för dricksvatten kan det uppstå bubblor. Spola till du får klart vatten.

[KLAR] Avbrott fiber Eriksberg-Broddarp-Mjäldrunga

Uppdatering 2023-08-28: Avbrottet är åtgärdat och alla ska ha internet igen.

 

Avbrott fiber Eriksberg-Broddarp-Mjäldrunga. Felavhjälpning pågår och beräknas klart under eftermiddagen/kvällen.

Vattenläcka i västra Remmene

Under torsdagseftermiddagen uppstod en vattenläcka i västra Remmenedal. Läcksökning har pågått under eftermiddagen utan resultat och fortsätter under fredagen.

I nuläget är Remmenedals västra del utan vatten. En vattenkärra finns utställd vid gjuteriet där berörda abonnenter kan hämta dricksvatten.

 

Uppdatering 20230728 kl 16:15

Läcksökning har pågått under fredagen – tyvärr fortsatt utan resultat. Antalet berörda abonnenter är således oförändrat. Lokaliseringsarbete fortsätter nästa vecka.

 

Uppdatering 20230729 kl 10:28

Provisoriskt vatten är utdraget till samtliga abonnenter utom en. Då den provisoriska ledningen har en mindre dimension än den ursprungliga kan trycket i kranen varierar beroende på förbrukning hos övriga.

 

Uppdatering 20230731 kl 12:25

Samtliga abonnenter har provisoriskt vatten tills vidare. Trycket i kranen kan variera med förbrukningen.

”Upphört” Skyddsnivå 2 för vattenrestriktioner etablerat fr.o.m. 2023-06-15

Med värmen och den tillhörande torkan som uppkommit senaste tiden ser vi nu att förbrukningen i våra nät stiger.
Därför etablerar vi restriktioner i vattentillgången i form av ”Skyddsnivå 2”

Skyddsnivå 2 innebär en uppmaning:

 • Om att vara sparsam med vattenförbrukningen
 • Om att använda snålspolande munstycken för t.ex. dusch och disk
 • Om att inte låta kranar stå och rinna i onödan som t.ex vid tandborstning
 • Om att vara återhållsam med vattenspridare på större ytor