Driftstörningar

Fjärrvärme Ljung

Reparation av läckande servisledning pågår på Almvägen i Ljung. Detta kommer att medföra störningar av värmeleveransen i området. Vi arbetar på att få ordning på läckan så fort som möjligt.

 

31 oktober: Arbete pågår fortfarande. Störningar kommer förekomma under dagen.

Störningar i vattenleveransen i Hudene

Vi håller på med ett byte av en vattenventil och avbrottet var planerat till 14:00 men då grävningen gick bättre än väntat har vattnet stängts av tidigare.

Vattnet väntas åter inom någon timma.

Kort strömavbrott i Hudene

På fredag förmiddag inträffade ett kortare strömavbrott i Hudene med omnejd.
En högspänningsbrytare löste ut i samband  med en planerad omkoppling i nätet.

Missfärgat vatten Hudene – vattenkärra utställd

Vattnet är emellanåt missfärgat hos abonnenter på Gustav Evalds och Filips väg. Detta kan hända ibland på grund av att järn eller mangan fälls ut eller har lossnat vid tryckstötar i systemet. Vattnet kan se oaptitligt ut med är ofarligt att använda.

Just nu spolar vi ledningsnätet för att åtgärda problemet. Vill du hämta felfritt vatten kan du göra det vid vår vattenkärra som är utställd vid vändplanen på Filips väg.

[Klart] Störningar i vår telefoni

Störningar i vår telefontjänst gör det för tillfället svårt att nå oss. Använd gärna e-post ”förnamn.efternamn@el.herrljunga.se” eller ”info@el.herrljunga.se”.

Strömavbrott Ljung

Vi har just nu strömavbrott i Ljung.

Felet avhjälpt och alla har ström igen

[Klart] Vattenläcka på Östergårdsgatan

En vattenläcka har uppkommit på Östergårdsgatan. Området kring Östergården kommer att vara utan vatten fram tills läckan är åtgärdad.
Vi arbetar så fort vi kan.

Läckan lagad.

[Avhjälpt] Avgrävd stamfiber i Öltorp

Uppdatering 20180707 kl 15: Alla som berördes av denna grävskada skall nu ha fiberanslutningen tillbaka. Kontakta oss om fel kvarstår, 0513-22040.

 

En stamfiber har grävts av i Öltorp.  Vi arbetar för fullt med att åtgärda felet. Vi räknar med att vara färdiga under fredag kväll (20180706).

Strömavbrott i Ollestad/Getlanda

Vi har en driftstörning i elnätet i området Ollestad/Getlanda. Vi arbetar för fullt med att åtgärda felet.

I samband med arbetet sker sektionering av nätet vilket kan medföra att strömmen åter försvinner kortare stunder.

Bevattningsförbud råder

Under våren 2018 har det kommit mindre nederbörd än normalt. Maj månad har varit rekordvarm och torr. Den nederbörd som kommit sedan dess har varit obetydlig med tanke på grundvattnet. Det innebär att våra grundvattennivåer är låga. Eftersom vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver och vi är tidigt i säsongen behöver vi agera för att förebygga brist på dricksvatten.

Herrljunga Vatten har därför beslutat införa bevattningsförbud för att vattna gräsmattor, fylla pooler och använda vattenspridare. Bevattningsförbudet gäller alla pooler, även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Att fylla en liten barnpool är dock tillåtet.

Bevattningsförbudet gäller för alla med kommunalt vatten i Herrljunga kommun, med vissa undantag för företag som behöver vatten för att kunna driva sina verksamheter. Befattningsförbudet gäller inte dig som har egen brunn, men vi rekommenderar ändå att du är sparsam på grund av de generellt låga grundvattennivåerna.

Grundvatten består av regn och snö. Det mesta av grundvattnet bildas under den kalla årstiden. Då är avdunstningen liten och större delen av nederbörden kan bilda grundvatten. Under sommaren då det är varmare ute brukar större delen av nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna.

Beslutet gäller tills vidare.

KLART, Strömavbrott Fåglavik – Källeryd med omnejd

  1. KLART, Avisering om avbrott för permanent reparation kommer per brev till berörda kunder under kommande vecka.

Felet lokaliserat till Fåglavik. En högspänningsstolpe är skadad, reparation pågår.
Beräknad klartid 20:00

Högspänningsfel – Felsökning pågår – Vi återkommer med mer information snarast

Uppdatering – Lågt vattentryck i Remmenedal

Uppdatering 2018-04-06 kl 18.02 : Den misstänkta vattenläckan visar sig svår att lokalisera utan ganska omfattande grävinsatser. Grävning är därför inplanerad till måndag 9 april.  När grävning och fortsatt felsökning inleds kan vattentrycket helt komma att försvinna i Remmenedal. Vi återkommer med mer information på hemsidan under måndagen.

På grund av en misstänkt vattenläcka är vattentrycket lågt till några fastigheter i Remmenedal. Felsökning pågår.

Vattenkärra ställs inom kort ut vid Gärdeskanten 1. Informationen på hemsidan uppdateras efterhand.

[Klart] Fel på telefonväxel

 

Vi har förnärvarande problem med våran telefonväxel. Går ej att nå oss.

Vi jobbar på att hitta felet så snabbt som möjligt.

Ni kan maila till oss på kundtjanst@el.herrljunga.se

Uppdatering: kl 12,45 Nu är telefonen igång igen!

[Klart] Störningar i vattenleveransen kring kommunhuset och hemgården

Vi kommer att genomföra en ledningsreparation under dagen och det kommer att uppkomma störningar i vattenleveransen kring kommunhuset och hemgården.
Ingreppet görs med början 10:00 och beräknas vara färdigt under eftermiddagen.

En vattenkärra är nu utställd vid Entrén till Hemgården på Gustavsbergsgatan.

[KLART] Vattenläcka vid korsningen Alingsåsvägen/Stenbyvägen

En vattenläcka har uppkommit vid korsningen Alingsåsvägen/Stenbyvägen. ca 15 abonnenter är berörda och vattnet kommer att vara avstängt under reparationsarbetet. En vattenkärra är uppställd vid Alingsåsvägen 24. Körfältet i Alingsåsvägen i riktning mot Vårgårda kommer att vara avstängt under reparationsarbetet vilket kommer att störa trafiken.

Vi jobbar så fort vi kan!

[Klart] Avgrävd fiber till noden i Remmene

Abonnenter i Nossans fiberförening som är anslutna till noden i Remmene är berörda.

Omkoppling sker nu i fiberstamnätet. Flertalet bedöms kunna få tillbaka sin uppkoppling under kvällen. Ett fåtal abonnenter får dock tillbaka sin uppkoppling först under morgondagen.

Eftersom drabbade abonnenter inte kan nå vår hemsida via sin ordinarie fiberuppkoppling ber vi er som läser detta via mobiltelefon etc att sprida informationen till berörda.

Mina Sidor

Vi har senaste tiden haft problem med inloggning och uppdatering av data på Mina Sidor.

Problemen skall nu vara åtgärdade i och med att tjänsten är flyttad till en ny server hos leverantören.
Det kan dock ta en liten tid innan luckan med saknade data hunnit ikapp.

[KLART] Elavbrott Ljung med omnejd

Alla kunder som matas från regionnätsstationen i Ljung drabbades av två strömavbrott nu på morgonen sedan Vattenfalls transformator i Ljung löst ut.

Transformatorn kunde vid första tillfället återinkopplas men efter andra avbrottet är omkoppling gjord till reservtransformator och orsaken till avbrotten utreds.