Driftstörningar

[KLART] Strömavbrott Ljung med omnejd – Fel i Vattenfalls mottagningsstation

Fel i Vattenfalls mottagningsstation i Lida utanför Ljung. Strömavbrottet beräknas bli långvarigt. Försök bevara värmen i husen.

Felet i Lidas mottagningsstation har avhjälpts provisoriskt och inkoppling av underliggande nät är klart.

Samtliga abonnenter ska nu ha strömmen åter.

Uppdaterad kl 23.11.

Störningar i vattenleveransen i området kring Gäsenegården – Ljung

På grund av arbete i vattenledningsnätet runt Gäsenegården onsdagen den 1 december kommer det att ske störningar i vattenleveransen.  Du kan förbereda dig genom att spola upp hinkar med vatten för eventuella WC-besök samt petflaskor med vatten för matlagning.

Efter ett arbete i ledningsnätet kan det förekomma missfärgning eller luft i systemet, spola tills vattnet är klart igen.

Eventuell uppdatering kring arbete sker via Herrljunga Elektriskas hemsida.

[KLART] Strömavbrott Ljung – Vattenfall

Strömavbrott i Ljung, Annelund, Vesene, Molla, Asklanda och Vimle med omnejd till följd av avbrott i Vattenfalls överliggande nät. Åtgärdat 2021-11-13 kl 09.38.

Större vattenläcka på Stora Skolgatan

En större vattenläcka har uppkommit på Stora Skolgatan under morgonen och ett större område kan uppleva störningar i vattenleveransen. Reparationsarbetet påbörjas så snart som möjligt.

Vattenkärra finns utställd på Stora Skolgatan mellan Vinkelgatan och Arvidsgårdsgatan.

Vattenläcka Armaturvägen – störningar i vattenleverans 2021-10-21

Under torsdagen den 21 oktober lagas en vattenläcka på Amaturvägen. Det kommer bli störningar i vattenleveransen och beröra boenden på Amaturvägen och Boråsvägen.

Det du som fastighetsägare kan förbereda inför planerad vattenavstängning är att fylla upp hinkar med vatten för eventuella wc-besök samt karaffer med vatten för matlagning.

Vi ber er ha överseende med de störningar det innebär i form av att vara utan vatten samt viss störning i trafik.

Efter genomfört arbete på ledningsnät kan det komma luft eller missfärgningar i vattnet, spola tills du får klart vatten igen.

Uppdatering 211021 – Omläggning av vattenledning i Ekstigen (Annelund)

 

Uppdatering. Själva ingreppet att ansluta den nya ledningen till befintligt system sker på måndag den 25/10 om inget oförutsett sker.

”Under v 42 kommer huvudstammen för vattnet i Ekstigen att läggas om. Detta kan skapa vissa trafikstörningar i området.
Själva ingreppet/avbrottet för att ansluta den nya ledningen till befintligt system sker troligtvis i slutet av veckan beroende på omständigheter.

Omläggningen startar under måndagsmorgonen och påbörjas i ändpunkten av Ekstigen.

Uppdateringar sker kontinuerligt allt eftersom ny relevant information uppkommer.”

Störningar i vattenleveransen på Ringvägen i Herrljunga

Boende på Ringvägen i Herrljunga kan uppleva något reducerat tryck i vattenleveransen. På grund av ett litet läckage har vi varit tvungna att strypa vissa ventiler vilket medför något lägre tryck. Reparationsarbetet här är något problematiskt så detta kommer att genomföras på måndag 20 sept.

Vid frågor eller problem ring vår beredskap: 0706-404024

Planerat avbrott i vattenleveransen 10/9-21 – Tornvägen

På grund av underhållsarbete i vattenledningsnätet kommer det att bli störningar i vattenleveransen under fredagen den 10 september 2021. Arbetet förväntas fortgå under förmiddagen.

Det du som boende kan göra är att tappa upp vatten i hink för toalettbesök (om nödvändigt) samt fylla på karaffer med vatten för att kunna sätta på kaffet och dylikt.

Vattnet kan upplevas grumligt efter ett ledningsarbete, spola kranarna en stund tills det blir rent.

Störning i vattenförsörjningen, Prästgårdsgatan.

Det kommer bli störningar i vattenleveransen under förmiddagen idag 2021-08-25 på Prästgårdsgatan.

Vattnet kan uppfattas grumligt efter ett ingrepp i ledningsnätet, spola tills vattnet blir klart.

 

Vattenläcka vid Hemgården

En vattenläcka har uppkommit vid Hemgården och störningar kan förekomma i området med omnejd.

Reparationsarbetet pågår under förmiddagen.

Vattenläcka vid Haraberget

På grund av en vattenläcka vid Haraberget kan det förekomma störningar i vattenleveransen i området med omnejd under eftermiddagen. Vi arbetar för att åtgärda problemet så fort vi kan.

Akut vattenläcka vid Laggaredammen

En större akut vattenläcka har uppkommit vid Laggaredammen och vi behöver stänga ett större område. Störningar i vattenleveransen berör Ölltorp industriområde och Vreta.

Vi arbetar så fort vi kan!!!

Strömavbrott i Ljung och Annelund

[KLART] Orsaken till avbrottet var ett kabelavslut på en högspänningskabel i en transformatorstation på Industrivägen. Efter omkopplingar och sanering av delar av stationen är nätet nu åter idrift.

 

Uppdatering kl 16 2021-04-07 – Vattenläcka vid Arvidsgårdsgatan i höjd med Ringvägen och Andrégatan

Störningar i vattenleverans kommer även ske imorgon torsdag den 8 april. Förbered er gärna genom att fylla upp hinkar för eventuella  wc-besök samt fyll karaffer med vatten för dricksvattenändamål. Vattnet kommer släppas på under onsdag eftermiddag för att sedan stängas ca 07 imorgon.

Det har under förmiddagen uppkommit en vattenläcka vid Arvidsgårdsgatan i höjd med Ringvägen och Andrégatan. Det kan förekomma störningar i vattenleveransen i området med omnejd.

Vattenkärra är utplacerad vid lekplatsen jämte Arvidsgårdsgatan.

KLART – Fel på Fåglavikslinjen

Strömavbrott Vreta, Fåglavik, Källeryd med omnejd, Felet lokaliserat till Kvarnvägen i Herrljunga.

Alla skall nu ha strömmen tillbaka.