Driftstörningar

[KLAR] Strömavbrott Vesene-Ornunga med omnejd

Uppdatering 2024-07-14 kl 03.38:
Trädet är sprängt och alla ska ha strömmen tillbaka.

 

Uppdatering 2024-07-14 kl 01.49:
Ett träd har fallit över luftledningen mellan Ornung och Gåsaviken vilket kommer sprängas bort. Närboende kan uppleva en dov knall vid sprängningen.

 

2024-07-13 kl 23.45:
Strömavbrott i Vesene med omnejd. Felsökning pågår.

Aviserat avbrott Remmene

Torsdag klockan 13-14 pågår ett aviserat arbete som berör kunder i Remmene.
(tydligen har vår avisering via PostNord inte nått alla kunder)

Arbetet avslutas i morgon fredag med ett nytt avbrott mellan klockan 13-14.

[KLAR] Tekniskt fel fiber-nod Remmene

En av de inkommande fiberswitcharna i Remmen-noden har havererat. Telias tekniker är på väg med utrustning. Felet beräknas åtgärdat under eftermiddagen.

[KLART] Hävning av Skyddsnivå klass 3 (Bevattningsförbud)

2024-06-03

Läckage åtgärdat och därmed hävs skyddsnivå 3 (bevattningsförbud)

2024-06-02

Under söndag 2 juni pågår läcksökning i området. Vi kommer att sektionera nätet i omgångar vilket kommer att leda till störningar i dricksvatten leveransen.

Vi ber om ert överseende med detta.

Informationen uppdateras allt eftersom ny info uppkommer.

_________________________________________________________________________________________

2024-06-01

Under fredag 31 maj steg åtgången på dricksvatten hastigt i Annelund/Ljung. Även om förbrukningen nu i värmen är något högre tyder det ändå på ett läckage. För närvarande letar vi efter läckaget men har i nuläget ej hittat något.

För att underlätta produktionen av dricksvatten inför vi nu skyddsnivå klass 3 för Annelund/Ljung!!!

Skyddsnivå klass 3: Bevattningsförbud

  • Förbud mot fyllning av pool och spa-bad
  • Förbud mot att bevattna grönytor med slang/vattenspridare (gräsmattor, blomland, eller annan växtlighet)
  • Förbud mot bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande
  • Förbud mot tvättning med högtryckstvätt (fordonstvätt, fasadtvätt eller liknande

 

Vi uppmanar även boende i området att hålla ögon och öron öppna. Alla tips som kan leda oss till läckaget uppskattas!!!

[KLAR] Strömavbrott Haraberget med omnejd

Uppdatering 2024-05-15 kl 19.33: Alla ska ha strömmen tillbaka.

 

Under pågående arbete i stationen har ett reservelverk stannat oförutsett. Vi utreder om det kan återstartas, om inte beräknas strömmen åter klockan 19:00.

Störning i dricksvattenleveransen del av Hudene

Herrljunga Vatten AB utför ledningsarbete i närheten av Hudene bro. Imorgon tisdag den 7 maj kommer dricksvattnet från den gamla kiosken och upp mot Filips väg samt även de fastigheter på södra sidan om bron (på samma sida som kyrkan) att stängas av. Avstängningen sker tidigast kl 09. Arbetet förväntas gå relativt snabbt men allt kan hända när arbete sker i ledningsnätet. Förbered er genom att fylla karaffer med vatten för matlagning samt hinkar med vatten för eventuella wc-besök.  Efter ett ingrepp kan vattnet upplevas bubbligt eller brunt, spola tills vattnet blir klart igen.

 

*KLAR* Störning i trafiken Sveagatan

Herrljunga Vatten AB arbetar kontinuerligt med förbättringar i ledningsnätet därav kommer Sveagatan, vid Sveagatan 17 att stängas av en kortare period med start onsdag v.17.  Trafiken leds om via Sjukhusvägen. Gående hänvisas till passage närmare Hagen.

Störning i trafik – Hudene

Herrljunga Vatten AB samt en privat aktör kommer utföra ledningsarbete i Hudene. Arbetet kommer fram för allt innebära störningar i trafiken med trafikljusanordningar  och avspärrade körfält i nära anslutning till stenbron och den gamla kvarnen mitt i Hudene. Arbetet förväntas påbörjas den 7 april och sedan fortgå.

Är det några frågor vad gäller avstängningen kontakta 0513-220 40.

Avvikande elförbrukning på MinaSidor

Just nu kan vissa användare uppleva att MinaSidor visar orimlig eller ingen elförbrukning alternativt släpande eller saknade mätvärden några dagar tillbaka. Fakturering påverkas ej. Problemet beräknas vara åtgärdat i mitten av vecka 15.

Driftstörningar i telefonin

Vi upplever just nu störningar i telefonitjänsten vilket medför att vår telefonväxel kan vara otillgänglig.

Vid behov kan ni komma i kontakt med oss via info@el.herrljunga.se eller genom att besöka vår reception på Mariedalsgatan 3.

Vattenläcka i Södergatan

Det har uppkommit en vattenläcka vid Södergatan mellan Starsprings och Ledstångsfabriken som också är de enda direkt berörda i området.

Beroende på sektionering/reparationsarbete kan det även uppkomma störningar i områdets direkta omnejd.

Vi arbetar i vanligt ordning så snabbt vi kan!

[KLAR] Strömavbrott Remmene

[Uppdatering 2024-02-23 kl 11.19]
Alla kunder ska ha strömmen åter. Felet tros bero på nedblåst takplåt som har återfunnits under ledningen.

[2024-02-23 kl 09.07]
Strömavbrott i Remmene med omnejd. Felsökning pågår.

Störningar i vattenleveransen i Hasselbacken samt del av Knipevägen

Vattenläcka konstaterad på IMI´s parkering. Arbete att åtgärda läckan börjar onsdag 2024-01-10.

Framförallt kommer följande adresser uppleva störningar i dricksvattenleveransen.

Knipevägen 13-19 & 26-32

Hasselbacken 2-12.

Vid arbete i ledningsnätet kan allt hända och det kan innebära att ett större område kan komma att uppleva störningar.

Förbered er genom att fylla upp vatten i karaffer för matlagning samt hinkar med vatten för eventuella wc-besök. Efter att läckan är lagad kan vattnet upplevas som grumligt eller bubbligt, spola tills vattnet åter är klart.

 

Gatljusfel

Störning i den centrala automatiken som styr gatljuset. Felsökning pågår.

*Uppdatering* Störningar i dricksvattenleveransen – hela Remmene

Uppdatering Även idag onsdagen den 25 oktober kommer västra delen av Remmene att få störningar i dricksvattenleveransen.

 

I arbetet med att permanenta en tillfällig ledning i Remmene börjar nå sitt slut. Det innebär att tisdagen den 24 okt blir det störningar i Remmene dricksvattenleverans.

Hela Remmene kommer att drabbas, dock kommer det i den östra delen bli ett kortare avbrott. I den västra delen kommer arbetet ta längre tid, dock planeras det att vara åter till kvällen.

Förbered er gärna  genom att fylla på hinkar med vatten för eventuella WC-besök samt karaffer med dricksvatten till matlagning.

Vattenkärra står placerad vid gjuteriet.

Efter arbete i vattenledningsnätet kan vattnet upplevas missfärgat och att det kan finnas luft i ledningen, spola tills vattnet blir klart.

[KLAR] Strömavbrott Lida/Regionnät i södra Herrljunga

[KLART] Avbrottet orsakades av åska som skadade en ventilavledare i regionnätet.

Strömavbrott i södra delen av Herrljunga Kommun bl.a. Ljung, Annelund, Vimle, Eriksberg, Ornunga och Asklanda på grund av fel i regionnätet. Vattenfall har meddelat att felsökning pågår.

[Uppdatering 2023-10-14 kl 15.50]
Alla abonnenter ska ha strömmen åter.

Störning i vattenleveransen i Remmenedal

Ett problem med vattenleveransen i Remmenedal har uppkommit vilket gör att vattnet är begränsat i den västra delen av samhället.

Vattenkärra placeras vid cementgjuteriet inom kort.

Störningar i fjärrvärmeleveranserna Sveavägen

Under tisdagen 2023-10-03 utförs ledningsarbeten på fjärrvärmenätet på Sveavägen.

Arbetet förväntas pågå mellan kl 07:00 – 16:00.

Detta kommer medföra störningar i fjärrvärmeleveransen till en del av de boende på följande gator:

  • Stora skolgatan
  • Sveavägen
  • Storgatan