Driftstörningar

Begränsad framkomlighet till hemsidan och mina sidor

I nuläget upplever kunder som använder operatören Telenor periodvis begränsad framkomlighet till hemsidan och mina sidor. Felsökning pågår tillsammans med kommunen och dess IT-leverantör vilka bistår Herrljunga Elektriska AB med DNS-tjänster.

[KLAR] Störningar i fjärrvärmeleveransen – Mörlanda

En läcka har uppstått i fjärrvärmenätet i Mörlanda. Sektionering utförs för att hitta läckan.

Avbrott inplanerat onsdag 16 november 08:00 – 11:00

Berörda abonnenter:

  • Villor på Rönnvägen
  • Radhus ”Bärvägarna”

*KLAR* Störning i vattenleveransen – Arvidsgårdsgatan

Uppdatering: Felet är åtgärdat.

Störning av vattenleveransen på Arvidsgårdsgatan samt del av Nygatan. Störningen uppkom i samband med omläggningen och var inte planerad. Arbete pågår för att åtgärda felet.

Efter att vattnet har vart avstängt kan det förekomma luft samt viss missfärgning kan uppkomma, spola tills vattnet blir klart igen.

[KLAR] Strömavbrott Herrljunga

Felsökning och omkopplingar pågår.

 

Uppdatering 220918 kl 04.27

Felet är bortsektionerat och alla ska ha strömmen åter.

Störning i vattenleveransen – Knipevägen

Underhållsarbete vid Knipevägen (mot Hasselbacken) i Annelund. Reparationsarbete påbörjas onsdagen den 22-09-07. Störningar i dricksvattenleveransen kommer att ske i närområdet av läckan. Det kommer även vara begränsad framkomlighet på gatan.

Efter arbete i vattenledningsnätet kan vattnet upplevas missfärgat och att det kan finnas luft i ledningen, spola tills vattnet blir klart.

Vattenläcka – Knipevägen

Vattenläcka vid Knipevägen (mot Hasselbacken) i Annelund. Reparationsarbete påbörjas torsdagen den 22-09-01. Störningar i dricksvattenleveransen kommer att ske i närområdet av läckan. Det kommer även vara begränsad framkomlighet på gatan.

Efter arbete i vattenledningsnätet kan vattnet upplevas missfärgat och att det kan finnas luft i ledningen, spola tills vattnet blir klart.

[KLART] Högspänningsfel Fåglavik

Kunder som matas från Glasbrukets transformator är utan ström på grund av kabelfel.
Reparationen kommer ta förmiddagen.

[KLART] Vattenläcka Annelund Hasselbacken

Vattenläcka vid Hasselbacken i Annelund. Ledningen har under onsdagskvällen strypts för att reducera läckan och kunder i området kan uppleva reducerat tryck och flöde i kranen.

Reparationsarbete påbörjas torsdagen den 22-08-25. Störningar i dricksvattenleveransen kommer att ske i närområdet av läckan. Det kommer även vara begränsad framkomlighet på gatan.

Efter arbete i vattenledningsnätet kan vattnet upplevas missfärgat och att det kan finnas luft i ledningen, spola tills vattnet blir klart.

Begränsad nåbarhet telefonväxel

För närvarande är det svårt att ringa in till vår telefonväxel med mobiltelefoner som har Telia-abonnemang. Felsökning pågår.

Klar- Vattenläcka Furulundsvägen

*Klar* vattenläckan är åtgärdad.

Vattenläcka konstaterad vid Furulundsvägen strax efter korsningen mot Floragatan ( om du kommer från Ringleden). Reparationsarbete påbörjas torsdagen den 18/8. Störningar i dricksvattenleveransen kommer att ske i närområdet av läckan.

Efter ett arbete i ledningsnätet kan vattnet upplevas missfärgat samt att det kan finnas luft i ledningen, spola tills vattnet blir klart.

Strömavbrott Herrljunga med omnejd

[KLAR] Vi saknar för närvarande ström från regionnätet. Stort område berörs och Vattenfall felsöker. Stor risk för ytterligare störningar under dagen på grund av åskväder.

[KLAR] Strömavbrott i delar av Herrljunga

[KLART] Strömavbrottet i delar av Herrljunga orsakades av ett kabelfel i högspänningsnätet. Felsträckan är lokaliserad och alla kunder har strömmen åter via omkopplingar i nätet. Lokalisering av exakt felställe och reparation påbörjas omgående och återgång till normalt driftläge beräknas kunna ske utan ytterligare avbrott.

Vattenläcka Nästegårdsgatan

Under måndag förmiddag kommer en vattenläcka repareras på Nästegårdsgatan i Herrljunga. I samband med reparationen kan driftstörningar på vattenleveransen förekomma i området.

[Klart] Kokrekommendation i Herrljunga tätort

Uppdatering 2022-07-09 kl 16.14

Kokrekommendationen upphävd

I samråd med kommunens miljöenhet beslutar Herrljunga Vatten AB att upphäva kokrekommendationen med omedelbar verkan. Det går nu utmärkt att använda kranvattnet direkt till förtäring och matlagning.

Efter sammanställning av provsvar och iakttagelser i övrigt finns det inte längre något som tyder på att det förekommit E. coli i dricksvattnet i Herrljunga tätort. Kort och gott ett falskt alarm.

Vatten är dock vårt viktigaste livsmedel och vi kommer även fortsättningsvis att reagera snabbt på alla typer av larmsignaler. Vi förstår att detta varit påfrestande för alla som behövt koka sitt vatten men hoppas samtidigt på er förståelse för vårt kontinuerliga arbete med dricksvattensäkerheten.

Med önskan om en fin sommar!

 

Uppdatering 2022-07-09 kl 14.53

Håll dig löpande uppdaterad om läget

Vi har nyss fått förhandsbesked även från det laboratorium som sent i torsdags varnade för eventuell förekomst av E. coli och som gjorde att vi omedelbart gick ut med kokningsrekommendation. Laboratoriet konfirmerar nu att provet som togs 2022-07-06 i själva verket låg under gränsvärdet/detektionsgränsen för E. coli.

Vi samverkar nu med kommunens miljöskydd för bedömning av om och när en kokningsrekommendation kan hävas. Nya besked kan därför komma tidigare än förväntat. Håll dig därför löpande uppdaterad på denna hemsida.

 

Uppdatering 2022-07-09 kl 14.25

Behöver vi fortsätta koka vattnet?

Vi rekommenderar fortsatt samtliga hushåll med kommunalt VA i Herrljunga tätort att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning. Detta i avvaktan på upprepade provtagningar. Se även avsnittet Frågor och svar nedan.

Vad visar provtagningarna?

Under fredagen genomfördes provtagningar på flertalet platser i VA-nätet. Proverna levererades löpande till laboratoriet i Borås för odling och analys. Vi har nu fått förhandsresultaten från fredagens provtagning som visar att det inte går att påvisa några odlingsbara mikroorganismer, dvs inga spår av koliforma bakterier eller E. coli, i något av de tagna proverna.

Hur länge dröjer det innan vattnet är återställt?

Innan en kokningsrekommendation kan hävas måste upprepad provtagning, odling och analys visa att vattnet med säkerhet kan klassas som tjänligt. Mellan provtagningstillfällena behöver det också gå en viss tid för att säkerställa att vattnet i ledningsnätet har hunnit omsättas och cirkulera.

Hur håller jag mig uppdaterad om läget?

Uppdatering av informationen på vår hemsida sker varefter nya analyssvar kommer in. Preliminärt räknar vi med att kunna genomföra en ny provtagningsomgång i morgon söndag. Analyssvar väntas i så fall på måndag. Håll utkik på denna hemsida som uppdateras senast kl 15 dagligen.

 

Uppdatering 2022-07-08 kl 14:56

Frågor och svar om kokningsrekommendationen

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna gällande kokningsrekommendationen som just nu gäller i Herrljunga tätort.

Vem behöver koka sitt vatten?

Vi rekommenderar samtliga hushåll med kommunalt VA i Herrljunga tätort, ca 4500 personer, att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning.

Varför ska jag koka mitt vatten?

Kontroller har visat att vattnet i en enstaka provtagningspunkt inte uppfyller föreskrivna kvalitetskrav. Orsaken till störningen är ännu oklar, men en utredning pågår och provtagningar genomförs löpande.

Vilken typ av bakterier har påträffats i vattnet?

Det är enstaka bakterier i kategorin koliforma bakterier som hittats i vattnet. Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och när det gäller kommunalt dricksvatten indikerar de i första hand ytvattenpåverkan. I det aktuella fallet varnar laboratoriet för att det kan röra sig om E. colibakterier vilket gör att vi omedelbart går ut med kokningsrekommendation. I mellantiden inväntar vi en bekräftelse från laboratoriet.

Hur hög är halten av koliforma bakterier?

Gränsen för bedömningen otjänligt kommunalt dricksvatten avseende koliforma bakterier är 10/100 ml i dricksvattenprov. I det här fallet har som högst 2/100 ml påvisats i ett av proverna som hittills tagits vid provtagningsställena.

Det kan jämföras med hushåll utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten som inte omfattas av detta utan hänvisas till Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Där är gränsvärdena för tjänligt med anmärkning 50 koliforma bakterier/100 ml och för otjänligt 500/100 ml prov.

Hur länge har bakterierna funnits i vattnet?

I nuläget går det inte att svara på exakt hur länge vattnet eventuellt har varit otjänligt. Den 6 maj genomfördes de senaste proverna utifrån egenkontrollprogrammet och de visade på bra vattenkvalitet. Däremellan har dagliga driftkontroller genomförts på berört vattenverk.

Vad ligger till grund för händelsen med vattnet?

Utredning pågår. Det kan inte uteslutas handhavandefel i provtagningsrutin eller laboratoriehanteringen.

Hur länge dröjer det innan vattnet är återställt?

Uppdatering sker löpande varefter analyssvar kommer in.  Håll utkik på denna hemsida kl 15 dagligen.

Hur gör jag för att koka vattnet?

Vattnet ska kokas upp i en kastrull eller vattenkokare så att tydliga bubblor syns, då har vattnet uppnått rätt temperatur (100 °C) för att det med säkerhet ska bli tjänligt.

Vad gör jag om jag redan druckit vattnet utan att koka det först?

Om du har några sjukdomssymptom eller känner dig orolig, ber vi dig kontakta 1177 eller en läkare.

Har det upptäckts några sjukdomsfall sedan vattnet blev otjänligt?

Inte vad vi känner till.

Kan mitt husdjur dricka vattnet?

Till våra husdjur krävs dricksvatten av lika hög kvalitet som vi människor kräver enligt Jordbruksverket, så koka vattnet till ditt husdjur. Läs mer på jordbruksverket.se.

Kan jag dricka kaffe ur kaffemaskin/kaffekokare?

Oftast inte, vattnet som ska drickas ska kokas upp till 100 °C för att det med säkerhet ska bli tjänligt och de allra flesta kaffemaskiner uppnår inte den temperaturen.

Kan jag borsta tänderna i vattnet?

Vi rekommenderar att du kokar vattnet till tandborstning.

Kan jag duscha, tvätta, diska, städa och spola på toaletten?

Ja, men se till att små barn inte sväljer vatten när de duschar. Undvik att bada. Diska i diskmaskin på högsta temperatur och med torkprogram. Om du handdiskar, låt disken torka innan den används.

Hur ska jag göra när jag sköljer sallad?

Vi rekommenderar att du sköljer grönsaker som inte ska kokas med kokat vatten.

Kan jag tvätta sår med vattnet?

Vattnet ska kokas innan det används för sårtvätt.

Kan jag få ersättning för inköp av flaskvatten?

Nej, ingen ersättning ges för inköp av vatten. Vår rekommendation är att koka och dricka kranvattnet.

Kommer jag att kunna få avdrag på min nästa vattenräkning p g a kokningsrekommendationen?

Enligt praxis dras det inte av på räkningen eftersom vattnet fortfarande går att använda och dricka om man kokar det enligt våra rekommendationer. VA:s ansvar regleras i lag (2006:412) om allmänna Vatten- och avloppstjänster (Vattentjänstlagen).

Will there be information in other languages

For information in other languages please copy paste this text into google translate www.translate.google.se

Kommer ni att placera ut vattentankar?

För äldrevården ställs nödvattentankar ut. OBS – dessa är till för äldrevårdens behov och inte för allmänheten.

Varför tillsätts klor i vattnet?

Normalt tillsätts inte klor i Herrljungas dricksvatten. Vid händelser som denna kan dock tillfällig klorering förekomma. Detta kan göra att man kan känna klorlukt från vattnet och det kan också få en annan smak. Den klorhalt vi tillsätter ligger under Livsmedelsverkets tillåtna gränser. Koka dricksvattnet enligt rekommendation, därefter kan det användas som vanligt.

Hur håller jag mig uppdaterad om läget?

Information läggs ut på vår hemsida där vi uppdaterar löpande, normalt kl 15.00 dagligen under en pågående störning. Om du har frågor, kontakta oss gärna på telefonnummer 0513-220 40 under arbetstid.

På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information om vilket vatten som du måste koka och till vad det är okej att använda okokt vatten.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten1/nar-du-maste-koka-dricksvattnet

 

Ursprungligt meddelande 2022-07-07 kl 23:15

Herrljunga Vatten AB går härmed ut med kokrekommendation för dricksvattnet i Herrljunga tätort.

Det har precis inkommit ett larm från laboratoriet om misstänkt E. Coli i utgående vatten från Herrljunga vattenverk. Svaret är alltså inte bekräftat men i förebyggande syfte går vi ut med en kokrekommendation.

Vi har för närvarande stängt av Herrljunga vattenverk och förser nu tätorten från våra andra vattenverk som är anslutna till befintligt nät till Herrljunga tätort. Förebyggande åtgärder har vidtagits i berört vattenverk i form av klorering, renspolning, tömning av bassänger etc.

Under fredagen kommer vi att genomföra flera provtagningar i berört vattenverk samt flertalet prover i ledningsnätet.

Vi kommer att gå ut med uppdaterad information om läget vid 15:00 fredag den 8 juli.

Eventuell vattenläcka – Annelund

Vi ber allmänheten i Annelund att vara observanta för eventuell vattenläcka. Vi har onormalt hög förbrukning av vattnet. Kännetecken kan vara vattenansamlingar där det inte brukar vara det, susande ljud i vattenledningen i huset mm. Observerar du något vänligen hör av dig till kundtjänst (kontorstid) 0513-220 40,  VA-jouren (övrig tid) på telefonnummer 0706-40 40 24.

Ledningsarbete i vattennätet vid Västergårdsgatan

P.g.a. underhållsarbete i ledningsnätet kommer Västergårdsgatan att vara avstängd mellan Storgatan och Blåbandsgatan.
Arbetet beräknas pågå under vecka 26.

För mer info se: www.el.herrljunga.se
Tlfn: 0513-220 40