Driftstörningar

[KLAR] Störning i Fibernätet Hudene/Skölvene

Uppdatering 2023-05-12: Felet har åtgärdats och samtliga kunder skall åter ha god internetanslutning.

 

Kunder till Skölvene Fiberförening har störningar. Felsökning pågår.

[Uppdatering 2023-05-09] Skyddsnivå 3 i dricksvattenförsörjningen etablerad i Annelund och Ljung fr.o.m. 2023-04-19

Läcksökandet i Ljung/Annelund fortgår. På grund av att vi ännu inte hittat läckan kommer vi att inleda mer djupgående sektionering i nätet. Detta kan medföra störningar i form av försämrat tryck och flöde i hela området. Arbetet bedöms pågå under ett antal dagar.
(I samband med dessa eventuella störningar kan det även förekomma företeelser som grumligt vatten, brunt vatten, svarta flagor. eller liknande. Detta beror t.ex. på luft i systemet, lösgjorda järn- eller manganavlagringar).

Skyddsnivå 3 med nedanstående punkter kvarstår dock tills vi funnit läckaget.

  • Förbud mot fyllning av pool och spa-bad
  • Förbud mot att bevattna grönytor med slang/vattenspridare (gräsmattor, blomland, eller annan växtlighet)
  • Förbud mot bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande
  • Förbud mot tvättning med högtryckstvätt (fordonstvätt, fasadtvätt eller liknande)

Vi tar fortsatt emot information från allmänheten så om någon har sett eller hört något får ni gärna höra av er.

Störning i vattenleveransen – Hjältes Väg

Arbete i dricksvattenledningsnätet vid Hjältes Väg i Ljung. Reparationsarbete påbörjas torsdagen den 23-05-04. Störningar i dricksvattenleveransen kommer att ske i närområdet av läckan.

Efter arbete i vattenledningsnätet kan vattnet upplevas missfärgat och att det kan finnas luft i ledningen, spola tills vattnet blir klart.

*KLAR* Vattenläcka Fåglavik

Under tisdagen den 4 april 2023 kommer det ske störning i vattenleveransen i Fåglavik, boenden som drabbas har fått brev i brevlådan. Det är en vattenläcka som ska åtgärdas. Vid arbete med dricksvattenledningsnätet kan det uppkomma oplanerande händelser varvid ett större område kan komma att behöva stängas av.

Vattenkärra med dricksvatten kommer att ställas ut på torget. De boenden som fått lappar kan förbereda sig genom att spola upp en hink med vatten för eventuella WC-besök samt fylla upp karaffer med vatten för matlagning. Efter att arbete i ledningsnätet har skett kan det uppstå luft i systemet, spola tills det blir klart vatten.

 

Planerat avbrott hemsida och email måndag 2023-03-27

Under måndag eftermiddag 2023-03-27 och eventuellt delar av tisdagen kommer HEAB:s hemsida och mailtjänst ligga nere för underhåll av DNS.

För akuta ärenden hänvisas till växeln, 0513 – 220 40.

Elavbrott Rakåsa

En elkabel har plöjts av i Rakåsa och kunder i området är därmed utan el.

Reparationsarbete pågår och samtliga kunder förväntas ha strömmen tillbaka under eftermiddagen.

Fiberfel Ljung

En skadad fiberkabel gör att fastigheter på Tornvägen och Mollavägen i Ljung saknar bredband.

Reparation pågår, beräknas färdigt i morgon onsdag.

Begränsad framkomlighet till hemsidan och mina sidor

I nuläget upplever kunder som använder operatören Telenor periodvis begränsad framkomlighet till hemsidan och mina sidor. Felsökning pågår tillsammans med kommunen och dess IT-leverantör vilka bistår Herrljunga Elektriska AB med DNS-tjänster.

[KLAR] Störningar i fjärrvärmeleveransen – Mörlanda

En läcka har uppstått i fjärrvärmenätet i Mörlanda. Sektionering utförs för att hitta läckan.

Avbrott inplanerat onsdag 16 november 08:00 – 11:00

Berörda abonnenter:

  • Villor på Rönnvägen
  • Radhus ”Bärvägarna”

*KLAR* Störning i vattenleveransen – Arvidsgårdsgatan

Uppdatering: Felet är åtgärdat.

Störning av vattenleveransen på Arvidsgårdsgatan samt del av Nygatan. Störningen uppkom i samband med omläggningen och var inte planerad. Arbete pågår för att åtgärda felet.

Efter att vattnet har vart avstängt kan det förekomma luft samt viss missfärgning kan uppkomma, spola tills vattnet blir klart igen.

[KLAR] Strömavbrott Herrljunga

Felsökning och omkopplingar pågår.

 

Uppdatering 220918 kl 04.27

Felet är bortsektionerat och alla ska ha strömmen åter.

Störning i vattenleveransen – Knipevägen

Underhållsarbete vid Knipevägen (mot Hasselbacken) i Annelund. Reparationsarbete påbörjas onsdagen den 22-09-07. Störningar i dricksvattenleveransen kommer att ske i närområdet av läckan. Det kommer även vara begränsad framkomlighet på gatan.

Efter arbete i vattenledningsnätet kan vattnet upplevas missfärgat och att det kan finnas luft i ledningen, spola tills vattnet blir klart.

Vattenläcka – Knipevägen

Vattenläcka vid Knipevägen (mot Hasselbacken) i Annelund. Reparationsarbete påbörjas torsdagen den 22-09-01. Störningar i dricksvattenleveransen kommer att ske i närområdet av läckan. Det kommer även vara begränsad framkomlighet på gatan.

Efter arbete i vattenledningsnätet kan vattnet upplevas missfärgat och att det kan finnas luft i ledningen, spola tills vattnet blir klart.