Driftstörningar

[KLAR] Störning stadsnät/fiber i Ljung med omnejd

Fibernäten i Ljung och Annelund samt för omgivande fiberföreningar ligger nere. Reparationsarbete pågår, beräknas klart kl 21:00.

Felorsak är skada på en stamfiber i Herrljunga tätort.

 

Uppdaterad 20220426 kl 20:40.

[KLAR] 20220422: Störning i fjärrvärmeleveransen under dagen

Under fredagen utförs mindre reparationsarbete på en fjärrvärmeanläggning på Storgatan vilket kommer medföra störningar i fjärrvärmeleveranser till anläggningar längs Nygatan, Storgatan, Verkstadsgatan och Mariedalsgatan.

Mindre läckage i dricksvattennätet vid Östergården

En mindre vattenläcka har uppkommit vid Östergården. För att minska risk att större läckage uppkommer har vi strypt huvudstammen. Lägre tryck kan förekomma i området under kvällen.

Reparationsarbetet påbörjas omkring 07:00 imorgon onsdag.

 

Vattenkärra är placerad vid Åkerstigen/Åkergränd.

[KLAR] Vattenläcka Herrljunga Lövgatan-Vinkelgatan

Vattenläcka vid lekplatsen mellan Lövgatan och Vinkelgatan. Läckan är bortsektionerad. Reparationsarbete påbörjas under måndagen.

Boende på Lövgatan har i nuläget inget dricksvatten. Vattenkärra finns utställd vid Lövgatans vändplats.

Uppdaterad 2022-03-07 kl 14:30.

Eventuell störning 2022-01-25 – Harabergsområdet

Under tisdagen den 25 januari 2022 kommer arbete ske i ledningsnätet för dricksvatten. Planen är att inga abonnenter kommer att beröras, dock kan det behövas stängas i ett större område och då kan det påverka vattenleveransen för boende kring Harabergsområdet. Vill du vara säker på att du har vatten under tisdagen, går det att förbereda sig genom att fylla upp hinkar för eventuella WC-besök samt karaffer/petflaskor med dricksvatten.

[KLART] Strömavbrott Fåglavik med omnejd

[KLART] Strömavbrott Fåglavik med omnejd.
Felet orsakades av ett träd som blåst på ledningen mellan Fåglavik och Kåryd.

Uppdaterat 2022-01-20 kl 08:00

Planerat underhåll av servrar

Herrljunga Elektriskas hemsida och tjänsten mina sidor kommer ligga ner under tisdagskvällen till följd av serverunderhåll.

Vidare störningar i vattenleveransen i Källeryd

Efter gårdagens (22-01-13) uppkomna bekymmer i samband med driftåtgärder i vattenverket har det idag tillkommit ett annat bekymmer som medför att det kan förekomma störningar i vattenleveransen under dagen. Vi arbetar så snabbt vi kan för att lösa problemet.

Fjärrvärmeläcka kvarteret Ugglan

En läcka har uppstått på servisledning till en villa på Berguvsgatan. Reparationsarbete pågår. Under dagen kan det uppstå störningar i fjärrvärmeleveransen.

•Klar• Vattenläcka Källeryd

Uppdatering: vattnet är nu tillbaka i Källeryd, vattnet kan vara missfärgat, bubbligt efter en avstängning, spola tills det blir klart igen.

Vattenläcka konstaterad i Källeryd, kärra med dricksvatten står utplacerad i höjd med dammarna.
Arbete pågår att hitta läckan.

Vattenläcka vid Ringvägen i Herrljunga med omnejd

En vattenläcka har uppkommit under kvällen vid Ringvägen. Störningar i vattenleveransen kan uppstå i området.

Ledningsnätet är sektionerat och vattenkärra är placerad mitt på Ringvägen.

Reparationsarbetet påbörjas 06:00.

Strömavbrott Fåglavikslinjen

[KLART] Ett träd har gått på linjen i Kåryd. Röjning pågår.
Del av Fåglavik samt Kåryd utan ström. Beräknas åtgärdat runt klockan 16.

Uppdaterat 15:57

[KLART] Strömavbrott Ljung med omnejd – Fel i Vattenfalls mottagningsstation

Fel i Vattenfalls mottagningsstation i Lida utanför Ljung. Strömavbrottet beräknas bli långvarigt. Försök bevara värmen i husen.

Felet i Lidas mottagningsstation har avhjälpts provisoriskt och inkoppling av underliggande nät är klart.

Samtliga abonnenter ska nu ha strömmen åter.

Uppdaterad kl 23.11.

Störningar i vattenleveransen i området kring Gäsenegården – Ljung

På grund av arbete i vattenledningsnätet runt Gäsenegården onsdagen den 1 december kommer det att ske störningar i vattenleveransen.  Du kan förbereda dig genom att spola upp hinkar med vatten för eventuella WC-besök samt petflaskor med vatten för matlagning.

Efter ett arbete i ledningsnätet kan det förekomma missfärgning eller luft i systemet, spola tills vattnet är klart igen.

Eventuell uppdatering kring arbete sker via Herrljunga Elektriskas hemsida.

[KLART] Strömavbrott Ljung – Vattenfall

Strömavbrott i Ljung, Annelund, Vesene, Molla, Asklanda och Vimle med omnejd till följd av avbrott i Vattenfalls överliggande nät. Åtgärdat 2021-11-13 kl 09.38.

Större vattenläcka på Stora Skolgatan

En större vattenläcka har uppkommit på Stora Skolgatan under morgonen och ett större område kan uppleva störningar i vattenleveransen. Reparationsarbetet påbörjas så snart som möjligt.

Vattenkärra finns utställd på Stora Skolgatan mellan Vinkelgatan och Arvidsgårdsgatan.

Vattenläcka Armaturvägen – störningar i vattenleverans 2021-10-21

Under torsdagen den 21 oktober lagas en vattenläcka på Amaturvägen. Det kommer bli störningar i vattenleveransen och beröra boenden på Amaturvägen och Boråsvägen.

Det du som fastighetsägare kan förbereda inför planerad vattenavstängning är att fylla upp hinkar med vatten för eventuella wc-besök samt karaffer med vatten för matlagning.

Vi ber er ha överseende med de störningar det innebär i form av att vara utan vatten samt viss störning i trafik.

Efter genomfört arbete på ledningsnät kan det komma luft eller missfärgningar i vattnet, spola tills du får klart vatten igen.